Nyheter

Studentfestivalen søker arenasjef og PR- og kommunikasjonsansvarlig

Studentfestivalen i Oslo er en av Norges største årlige studentfestivaler, og arrangeres av Det Norske Studentersamfund under studiestart hver august. Festivalen har røtter tilbake til 1947, som var første gang man arrangerte det som da kaltes Studenteruke.

Sjekk ut arrangementene vi streamer

For å kunne opprettholde student- og foreningsaktiviteten selv om huset er stengt, er det en gjeng med frivillige som har rigget opp streamingutstyr og tilbyr både studentforeninger og andre å kunne ha digitale arrangementer.

DNS søker ny styreleder og to nye styremedlemmer for 2021

Det Norske Studentersamfund har det overordnete ansvaret for driften av Chateau Neuf. Dette organiseres gjennom driftsselskapet Chateau Neuf A/S, en rekke undergrupper direkte tilknyttet DNS (kalt utvalg), samt 16 fast tilknyttede studentforeninger.

Vi åpner lesesalen og uteområdet

Vi tilbyr lesesalsplasser her på Chateau Neuf 09.30 og 20.00 alle hverdager! Vi vil også legge opp til plasser på uteserveringen de dagene været er pent.

Avlyste forestillinger

På grunn av fortsettelse av smitteverntiltak i Oslo er forestillingene frem til og med 6. mai avlyst.

Endelig kan vi ønske velkommen tilbake til lesesal på Chateau Neuf!

Lesesalen vil være åpen mellom 09.30 og 20.00 mandag til fredag.

Festivalsjef for Studentfestivalen i Oslo 2021

Det Norske Studentersamfund søker festivalsjef til studentfestivalen, som avvikles i løpet av en uke under studiestart høsten 2021.

Avlyste forestillinger

På grunn av fortsettelse av smitteverntiltak i Oslo er forestillingene frem til og med 17. februar avlyst.

Aleksander Ramm er ny leder i Radio Nova

Aleksander Ramm (27) fra Jessheim i Ullensaker, er ansatt som ny daglig leder i Radio Nova.

Vi har ledige plasser på Majorstuens største lesesal!

Vi åpner lesesal på Chateau Neuf fra 18. januar mellom kl. 09.30 og 20.00 mandag til fredag!