Kontakt

Andreas Lind-Johansen

Adresse

Det Norske Studentersamfund
Slemdalsveien 15
0369 Oslo

Fakturaer skal sendes som PDF til faktura@neuf.no.

Telefon

Ekspedisjonen: 944 30 002 (etter kl. 15, mandag-fredag og etter kl. 12 på lørdag).

Har du glemt noe på Chateau Neuf?

Kontakt ekspedisjonen på telefon (se over) eller møt opp på Chateau Neuf etter kl. 15, mandag-fredag og henvend deg i ekspedisjonen.

Vergeordning

Er du under 18 eller ønsker å ha med deg en person under 18 på ett av våre kveldsarrangementer? Ta kontakt med sikkerhet@studentersamfundet.no for informasjon om vergeordning.

Booking og utleie av lokaler

Registrerte SiO-studentforeninger leier lokaler gratis på Chateau Neuf. Besøk denne siden for informasjon om våre lokaler.

Hva Navn Epost Telefon
Utleie til studentforeninger Henrik Ljøner Bottilsrud booking@neuf.no 992 63 683
Kommersielle utleier og events André Titland andre.titland@studentersamfundet.no 415 52 008
Artistbooking Konsertforeningen Betong booking@betongoslo.no
Debattbooking Kulturutvalget post@kulturutvalget.no

Hovedstyret

Alle: styret@studentersamfundet.no

Stilling Navn Epost Telefon
Formand Markus Knutsen formand@studentersamfundet.no 908 44 097
Viceformand Thomas Palme Augdal viceformand@studentersamfundet.no 901 98 104
Økonomiansvarlig Dora Gudjonsdottir okonomiansvarlig@studentersamfundet.no 413 70 120
Bookingkoordinator Henrik Bottilsrud produksjonsansvarlig@studentersamfundet.no 992 63 683
Frivilligansvarlig Marte Gravem Isaksen frivilligansvarlig@studentersamfundet.no 913 81 845

Administrasjonen

Stilling Navn Epost Telefon
Daglig leder Linn Cecilie Andresen dagligleder@neuf.no 970 36 066
Salgssjef André Titland andre.titland@studentersamfundet.no 415 52 008
Teknisk leder Jostein Skaret jostein.skaret@studentersamfundet.no 936 32 013
Driftsjef Lene Knudsen lene@studentersamfundet.no 928 11 226

Arrangementer

Arrangement Navn Epost Telefon
Studiestart
Weekend Society Nicolai Solheim post@weekendsociety.no

Nettsiden

Kommunikasjonsavdelingen (KAK) er et utvalg som har ansvaret for alt som har med nettsiden å gjøre. Undergruppen EDB drifter også nettet og det meste av det datatekniske på Chateau Neuf.

Ansvarsområde Hovedansvarlig Undergruppe Epost
Innhold Elise Daaland Redaksjonen kak@studentersamfundet.no
Teknisk Jonas Braathen EDB kak-edb@studentersamfundet.no