Kontakt

Andreas Lind-Johansen

Adresse

Det Norske Studentersamfund
Slemdalsveien 15
0369 Oslo

Fakturaer skal sendes som PDF til faktura@neuf.no.

Telefon

Ekspedisjonen: 944 30 002 (etter kl. 15, mandag-fredag og etter kl. 12 på lørdag).

Har du glemt noe på Chateau Neuf?

Kontakt ekspedisjonen på telefon (se over) eller møt opp på Chateau Neuf etter kl. 15, mandag-fredag og henvend deg i ekspedisjonen. Du kan også ta kontakt på hittegods@studentersamfundet.no

Vergeordning

Er du under 18 eller ønsker å ha med deg en person under 18 på ett av våre kveldsarrangementer? Ta kontakt med sikkerhet@studentersamfundet.no for informasjon om vergeordning.

Booking og utleie av lokaler

Registrerte SiO-studentforeninger leier lokaler gratis på Chateau Neuf. Besøk denne siden for informasjon om våre lokaler.

Hva Navn Epost Telefon
Utleie til studentforeninger Thorstein Grüber Sjursen booking@neuf.no
Kommersielle utleier og events André Titland andre.titland@studentersamfundet.no 415 52 008
Artistbooking Konsertforeningen Betong booking@betongoslo.no
Debattbooking Kulturutvalget post@kulturutvalget.no 984 83 880

Hovedstyret

Alle: styret@studentersamfundet.no

Stilling Navn Epost Telefon
Formand Trygve B.M. Haaland formand@studentersamfundet.no 482 20 686
Viceformand Thomas Palme Augdal viceformand@studentersamfundet.no 901 98 104
Økonomiansvarlig Simen Flotvik Mathisen okonomiansvarlig@studentersamfundet.no 920 88 633
Bookingkoordinator Henrik Bottilsrud produksjonsansvarlig@studentersamfundet.no 992 63 683
Hovedstyremedlem Heidi Bang heidi.bang@studentersamfundet.no
Hovedstyremedlem Eirik Braathen eirik.braathen@studentersamfundet.no 984 83 880
Hovedstyremedlem Thorstein Grüber Sjursen thorstein.sjursen@studentersamfundet.no

Administrasjonen

Stilling Navn Epost Telefon
Daglig leder Linn Cecilie Andresen dagligleder@neuf.no 970 36 066
Salgssjef André Titland andre.titland@studentersamfundet.no 415 52 008
Teknisk leder Jostein Skaret jostein.skaret@studentersamfundet.no 936 32 013
Driftsjef Lene Knudsen lene@studentersamfundet.no 928 11 226

Arrangementer

Arrangement Navn Epost Telefon
Studiestart
Weekend Society Nicolai Solheim post@weekendsociety.no

Nettsiden

Kommunikasjonsavdelingen (KAK) er et utvalg som har ansvaret for alt som har med nettsiden å gjøre. Undergruppen EDB drifter også nettet og det meste av det datatekniske på Chateau Neuf.

Ansvarsområde Hovedansvarlig Undergruppe Epost Telefon
Innhold André N. Dannevig Redaksjonen kak@studentersamfundet.no
Teknisk Jonas Braathen EDB kak-edb@studentersamfundet.no 454 80 454