Kontakt

Andreas Lind-Johansen

Adresse

Det Norske Studentersamfund
Slemdalsveien 15
0369 Oslo

Fakturaer skal sendes som PDF til faktura@neuf.no.

Pressehenvendelser

Alle pressehenvendelser angående Det Norske Studentersamfund og Chateau Neuf A/S skal rettes til daglig leder Linn Cecilie Andresen eller direktør i DNS Thorstein Sjursen.

Telefon

Vakttelefon Chateau Neuf, mandag til fredag 15.00-00.00 og lørdag til søndag 12.00-18.00: 944 30 002

Har du glemt noe på Chateau Neuf?

Ved spørsmål om hittegods må man personlig møte opp på Chateau Neuf. Du kan også ta kontakt på hittegods@studentersamfundet.no

Vergeordning

Er du under 18 eller ønsker å ha med deg en person under 18 på ett av våre kveldsarrangementer? Ta kontakt med sikkerhet@studentersamfundet.no for informasjon om vergeordning.

Booking og utleie av lokaler

Registrerte SiO-studentforeninger leier lokaler gratis på Chateau Neuf. Besøk denne siden for informasjon om våre lokaler.

Hva Navn Epost Telefon
Utleie til studentforeninger Emil Lian booking@neuf.no
Kommersielle utleier og events André Titland andre.titland@studentersamfundet.no 415 52 008
Artistbooking Konsertforeningen Betong booking@betongoslo.no
Debattbooking Kulturutvalget thorstein@1813.no 95760396
Studiestart / STUDiO-festivalen Emil Mathisen emil.mathisen@studentersamfundet.no

Ledelsen

Alle: ledelsen@studentersamfundet.no

Stilling Navn Epost Telefon
Direktør Thorstein Sjursen thorstein@1813.no 957 60 396
Leder for teknikerne Bjørn Ola Opsahl bjoopsahl@gmail.com
Koordinator og leder av Tappetårnet Sofie Brunvoll sofie.brunvoll@studentersamfundet.no
Arrangementsansvarlig Rannveig Tarberg rtarberg@gmail.com
Leder for Studiofestivalen Emil Mathisen emil.mathisen@gmail.com
Ledelsesmedlem uten portefølje Brage Lie Jor brage.lie.jor@studentersamfundet.no

Administrasjonen

Stilling Navn Epost Telefon
Daglig leder Linn Cecilie Andresen dagligleder@neuf.no 970 36 066
Salgssjef André Titland andre.titland@studentersamfundet.no 415 52 008
Teknisk leder Jostein Skaret jostein.skaret@studentersamfundet.no 936 32 013
Driftsjef Lene Knudsen lene@studentersamfundet.no 928 11 226

Nettsiden

Medieavdelingen er et utvalg som har ansvaret for alt som har med nettsiden å gjøre. Undergruppen EDB drifter også nettet og det meste av det datatekniske på Chateau Neuf.

Ansvarsområde Hovedansvarlig Undergruppe Epost Telefon
Innhold André Nilsson Dannevig Redaksjonen kak-red@studentersamfundet.no
Teknisk Jonas Braathen EDB kak-edb@studentersamfundet.no 454 80 454