Å sitte i et foreningsstyre gir verdifull erfaring, nye kunnskaper og forbedrer samarbeidsevnene. Lesesalen kan lære deg mye, men styrearbeid gir deg uvurderlige erfaringer – erfaringer som kan skille deg ut i en søknadsbunke når du søker jobb. Og så er det sabla gøy da! Et styre blir som en veldig tett vennegjeng som gjør noe fornuftig sammen. Vervene varer ofte ett år, og man får tett oppfølging av resten av styret og den som tropper av. Det er faktisk ofte viktigere med engasjement og vilje til å lære, enn grundig fagkunnskap (men har du begge deler er du akkurat den vi leter etter!) Læringskurven er uansett bratt den første tiden.

Flere foreninger på Det Norske Studentersamfund har ledige styreverv for 2015. Å ha et forhold til DNS er en fordel, men ikke et krav. Foreningene som søker styremedlemmer er Arrangementsutvalget, Konsertforeningen Betong, Oslo Student TVTeater Neuf og Tappetårnet. Nedenfor kan du lese mer om stillingene de søker.

Et styre blir som en veldig tett vennegjeng som gjør noe fornuftig sammen.

Arrangementsutvalget

Internansvarlig (6 måneder/ 1 år)

Foto: Studentenes Fotoklubb

Foto: Studentenes Fotoklubb

Sammen jobber dere for at alle aktive har det hyggelig og bra. Arbeidsoppgavene dine består blant annet av å arrangere små og store sosiale sammenkomster – alt fra vors til julebord til boller på kontoret -, planlegge så vi får tidenes beste tema på gangfest, sørge for at kjøleskapet er velfylt, delta i styremøte annenhver uke.

Vi har to ledige verv som internansvarlig.

Konsertforeningen Betong

Leder

Foto: Studentenes Fotoklubb

Foto: Studentenes Fotoklubb

Leder har hovedansvar for at foreningen driftes fornuftig (og forsvarlig) og at dette skjer i tråd med vedtektene. Lederen er også foreningens ansikt utad, både ved representasjon, pressesaker o.l. Dette er et tidskrevende verv hvor det forventes at du er tilgjengelig hver dag, samt setter av tid til å jobbe med administrering o.l. Det er samtidig et verv du lærer utrolig mye av og får mye igjen for senere.

Oppgaver:
 • Ansikt utad
 • Representasjon (Norsk Rockforbund-samlinger o.l.)
 • Jobbe opp mot administrasjonen, desisjonen og de andre foreningene på huset
 • Følge opp styremedlemmene
 • Hovedansvar for at foreningen driftes fornuftig og forholder seg til vedtektene
 • Ukentlig representantskapsmøte (med andre foreningsledere)
 • Ukentlig styremøte (du er styreleder)

Nestleder

Nestleder er leders vararepresentant i all møtevirksomhet og leders stedfortreder ved dennes fravær. Nestleder sine oppgaver avtales med leder i starten av semesteret, disse oppgavene varierer. Ellers bistår nestleder lederen med oppgaver underveis i semesteret.

Oppgaver:

 • Arbeidsoppgaver avtales med leder i starten av semesteret.
 • Bistår leder med arbeidsoppgaver underveis i semesteret etter behov
 • Stedfortreder ved leders fravær
 • Ukentlig styremøte

Produksjonsansvarlig

Som produksjonssjef vil du være nøkkelperson i koordinering opp mot de andre foreningene på DNS, slik at konsertdagen forløper seg smertefritt. Som Produksjonsansvarlig vil du også samarbeide tett med administrasjonen (teknisk ansvarlig, arrangementsansvarlig, driftsansvarlig), Regimet (som er de frivillige teknikerne) samt konseptledere og bookere. Ordenssans og ryddighet er en forutsetning for å ta på seg dette vervet, samt evne til å takle eventuelle uforutsette hendelser.

Oppgaver:

 • Hovedansvar for at konsertproduksjonene går smertefritt
 • Tett samarbeid med konseptlederne, bookere og administrasjon
 • Koordinering med andre foreninger på huset, vakter o.l. (produksjonsmøter)
 • Ukentlig produksjonsmøte
 • Ukentlig styremøte

PR & Markedsføringsansvarlig

Hovedansvarlig for å jobbe med markedsføringen av konsertene og ansvar for å bygge opp profilen til Konsertforeningen Betong. Du vil ha hovedansvar for å markedsføre gjennom de kontaktpunktene som allerede eksisterer (annonser, Facebook, diverse fora, Underskog, plakater, flyers o.l) samt finne nye måter å komme i kontakt med publikum. Vi er ikke ute etter noen som er grafisk designer, men noen som liker å tenke kreativt, helhetlig og stort.

Oppgaver:

 • Ansvar for å bygge opp profilen til Konsertforeningen Betong
 • Hovedansvar for markedsføring og alt det innebærer
 • Ukentlig styremøte

Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig er den som skal holde kontroll på pengene til foreningen. Sentrale oppgaver er å telle opp skrin, betale regninger, lage budsjetter, føre regnskap, sende søknader om støtte og holde resten av gjengen i ørene så de ikke bruker penger vi ikke har. Man har også ansvar for en omsetning på rundt 50.000 i semesteret, alt ettersom. En økonomiansvarlig må være ryddig, kunne forskjell på pluss og minus, og ha anledning til å ta en titt på hva som befinner seg i safen en gang i uka eller så.

Oppgaver:

 • Holde orden på økonomien (og alt hva det innebærer)
 • Ansvar for søknader
 • Ukentlig styremøte

Internansvarlig

Internsansvarlig har ansvar for å opprettholde det gode internmiljøet i Konsertforeningen Betong. Internansvarlig har ansvaret for at medlemmer i Konsertforeningen Betong er motiverte og har lyst til å være aktive. Internansvarlig skal planlegge og gjennomføre tiltak som sikrer dette. Vervekampanjer, diverse ”bestikkelser” ( som mat, øl, nachspiel, hyttetur, internfest, bamsemums, erfaring osv.) er smarte måter å få de gode folkene til å bli på. Til internansvarliges oppgaver hører det også med å skaffe funksjonærer til å jobbe og passe godt på disse når de er på jobb.

Oppgaver:

 • Spre glede og kjærleik
 • Opprettholde det gode internmiljøet
 • Hovedansvar for at folk kommer på jobb
 • Ta seg av internmiljøsaker hvis det skulle oppstå
 • Ukentlig styremøte

Valg skjer på generalforsamling mandag 24. november. Ta kontakt med styret på post@betongoslo.no for spørsmål og for å stille.

Oslo Student TV (OSTV)

Daglig leder

Foto: Studentenes fotoklubb

Foto: Studentenes fotoklubb

Daglig leder har ansvar for den daglige driften av studentforeningen Oslo Student-TV. Det er knyttet særlig høy grad av ansvar til dette vervet. Vanlige arbeidsoppgaver og ansvarsområder for daglig leder i OSTV:

 • Ha det overordnede ansvaret for Oslo Student-TV
 • Holde et styremøte hver uke
 • Delta på møter som holdes på Studentersamfundet
 • Fremstå som foreningens ansikt utad
 • Ansvar for at foreningen går godt
 • Ansvar for at de frivillige trives
 • Ansvar for at foreningen følger de lover og regler den plikter å følge; tett oppfølging av ansvarlig redaktør
 • Fastsette mål og jobbe for å innfri disse
 • Budsjettplanlegging og regnskapsoppnåelse

Økonomiansvarlig

Som økonomiansvarlig i OSTV får man satt sine teoretiske kunnskaper ut i praksis. Økonomiansvarlig har full innsikt i økonomien til OSTV, og må til en hver tid ha kontroll over pengestrømmen i foreningen. Det viktigste gjøremålet, utenom føring av regnskap, vil være å legge fram budsjett på Generalforsamlingen, samt å følge dette gjennom året. Konkrete oppgaver man har som økonomiansvarlig:

 • Utarbeide budsjett, og legge dette fram for generalforsamlingen i februar
 • Passe på at budsjettet blir holdt
 • Betale og sende faktura
 • Føre regnskapet til OSTV
 • Sende søknader til ulike søttefunksjoner om pengestøtte, vi søker primært om støtte fra kulturstyret en gang i året
 • Avslutte regnskapene for hele OSTV i januar etter endt regnskapsår
 • Ellers generell oversikt over økonomien og rapportere til daglig leder
 • Som økonomiansvarlig er man ikke bare regnskapsfører, men sitter også som styremedlem i OSTV-styret. Dette innebærer å delta på styremøter en gang i uken og allmøter annen hver uke

Ansvarlig redaktør

Ansvarlig redaktør har det største ansvaret for det redaksjonelle innholdet i Oslo Student-TV. Altså at det er i tråd med det norske lovverket , at vi kun benytter musikk vi har rettighetene til, og at vi følger Vær Varsom-plakaten. Ansvarlig redaktør er ansvarlig overfor straffeloven på vegne av OSTV og våre frivillige. Redaktøren er bindeleddet mellom utgiveren, altså styret i OSTV, og de redaksjonelle medarbeiderne. Ansvarlig redaktør skal jobbe på tvers av de underordnede redaktørene og redaksjonene for å sørge for at de holder sendeskjemaet og produserer nok innhold til enhver tid. Som redaktør sitter man også som styremedlem i OSTV-styret.

Markedsføringsansvarlig

Markedsføringsansvarlig organiserer og planlegger markedsføringen av foreningen som en helhet, i tillegg til produksjonene som legges ut i løpet av semesteret. Man jobber som regel med et lite team som treffes en gang i uken, der man planlegger aktiviteter, reklamemateriale, oppfølging av sosiale medier, osv. Man bør være initiativtakende og strategisk. Som markedsføringsansvarlig er man en del av styret i Oslo Student-TV og må derfor være med på ukentlige styremøter. Ellers varierer arbeidsmengden av den planlagte aktiviteten innad i markedsføringsgruppen. Stillingen tilbyr god erfaring innen lederskap og markedsføring, i tillegg til mye moro og nye bekjentskap.

Webansvarlig

Webansvarlig har det fulle ansvaret for at nettsidene fungerer optimalt. Videre kreves det at webansvarlig har lært seg alle funksjonene til nettsiden og raskt kan tilpasse den etter ønske fra andre i OSTV. Som webansvarlig sitter man også som styremedlem i OSTV-styret. Dette innebærer å delta på styremøter en gang i uken og allmøter annen hver uke.

Send søknad til ostv.no innen søndag 23. november. Det blir valg av nytt styre på generalforsamlingen 1. desember.

Tappetårnet

Leder (1 år)

Foto: Studentenes Fotoklubb

Foto: Studentenes Fotoklubb

Være Tappetårnets ansikt utad, møte på rep.skap annenhver uke, sørge for at alle i styret gjør sine oppgaver, ha oversikt over hvilke vakter som må dekkes. Ha generell orden og styr på hva som foregår i foreningen, videreformidle beskjeder fra huset til Tappetårnet og motsatt.

Nestleder (1 år)

Leders høyre hånd. Hjelpe til der det trengs og hjelpe leder med de oppgaver som må gjøres.

Økonomiansvarlig (1 år)

Ha oversikt over foreningens økonomi. Sette opp budsjett for vår og høst. Ansvarlig for at regninger blir betalt og at vi får inn det vi skal etter evt. jobb. Legge fram budsjett på Generalforsamling.

Barsjef (6 måneder)

Sørge for at barene vi bemanner har alt av krevd utstyr før bartendere kommer på jobb. Passe på at det er orden i baren. Kommunisere med barsjef på huset om ølutvalg vi skal ha, og sørge for at barene er en bra plass for folk å jobbe.

Rekrutteringsansvarlig (6 måneder)

Hovedansvarlig for rekrutteringen til tappetårnet. Sørge for at foreningen er synlig spesiellt under semesterstart. Gjøre jobber som gjør at folk får vite at vi eksisterer og kan øke medlemsmassen.

Internansvarlig (1 år)

Sørge for at internmiljøet i foreningen er bra. Stå for sosiale arrangementer og fikse hytteturer, grilling, spillkvelder og mye annet gøy. Jobber for at alle i foreningen blir kjent og kan ha det hyggelig sammen.

Vervene blir valgt på generalforsamling 6. desember, og nyvalgte trer inn i stillingen fra 1. januar 2015.

Teater Neuf

Teatersjef (6 måneder)

Foto: Studentenes Fotoklubb

Foto: Studentenes Fotoklubb

Leder for foreninga Teater Neuf. Har kunstnerisk ansvar for teatrets produksjoner, og er hele foreningas ansikt utad.

Nestleder (6 måneder)

Teatersjefens høyre hånd og hjelper til med å dele leders ansvar.

Scenemester (6 måneder)

Har ansvar for Teaterscenen, dets tilstøtende lager og alt av teatrets teknikk. Har ansvar for dugnad én gang i semesteret, og sørger for at produksjoner finner det de trenger, og at de legger ting tilbake på plass. Har også ansvaret for verkstedet.

Arrangementsansvarlig (6 måneder)

Gjennomfører workshops og andre arrangement ikke direkte relatert til produksjoner. Har ansvar for “på scenekanten/baksnakk” og vil vårsemesteret 2014 ha ansvar for å jobbe med Teaterfestivalen.

PR-ansvarlig (1 år)

Kontaktpunkt for alle produksjoner om markedsføring av produksjoner. Administrerer teatrets hjemmeside, facebook-konto og tilstedeværelse på andre sosiale medier. Utarbeider pressemeldinger, bestiller plakater og kommuniserer med Kommunikasjonsavdelingen ved Det Norske Studentersamfund.

Koordinator (1 år)

Har ansvar for å koordinere de forskjellige produksjonenes bruk av Teaterscenen, eller finne andre lokaler på Chateau Neuf hvis rommet er i bruk. Gå på ukentlige produksjonsmøter og kommunisere med de andre foreningene tilknyttet Det Norske Studentersamfund om lokalebruk. Må lære seg å bruke det interne rombookingsystemet LinTicket.

Samtlige verv velges på generalforsamling i Teater Neuf fredag 12. desember, med oppstart 1. januar. Interesse for vervene må meldes til valgkomiteen seinest fredag 28. november. Valgkomiteen kan nås enten på andreasts@gmail.com eller tineskjold@hotmail.com

 

Om du ikke vil sitte i et styre, men likevel er fristet til å bli med i en av foreningene, kan du selvfølgelig ta kontakt og høre om du kan bli “vanlig” aktiv. Aktive forventes ofte å arbeide ca 1-2 timer i uken (kravene varierer fra forening til forening). Få en oversikt over alle foreningene du kan bli med i, og meld interesse her.