Oslo Student TV

admin

Oslo student TV (English translation below)

Oslo Student-TV (OSTV) er en forening som produserer web-tv av og for
studenter i hovedstaden, på tvers av studiestedene. Vi dokumenterer
ungt liv i Oslo og er et sted for produksjonserfaring for alle
studenter som er interesserte i TV og film. OSTV ble stiftet høsten
2009 og hadde første sending 4. mars 2010. Vi holder til på Det Norske
Studentersamfund på Chateau Neuf, Majorstuen.

OSTV produksjonsdel består av fem ulike redaksjoner som driver med
henholdsvis aktuelt, kultur, satire, dokumentar og serie. I
tillegg har vi folk som jobber med teknikk, grafikk og design,
markedsføring og daglig ledelse. Alle medlemmer av OSTV jobber
frivillig.

Kontakt oss på post@ostv.no

Oslo Student TV (OSTV) is an organization that produces Web TV by and for students across the campuses in the capital. We document young living in Oslo, and we´re a good place to acquire production experience for students who´s interested in movies and TV. OSTV was founded autumn 2009, and had their first broadcast the 4th of march 2010. We´re located at The Norwegian Students’ Society at Chateau Neuf, Majorstuen.

OSTVs productiondepartment consists of five different divisions, who deals in present, culture satire, documentaries and series. We also have people working with tech, graphics and design, marketing and daily management. All the members of OSTV are volunteers.

Get in touch with us at post@ostv.no