I denne ukens onsdagsdebatt var det kjøttproduksjon som sto på menyen. I en verden hvor 1 milliard mennesker sulter til tross for at vi produserer nok mat til å brødfø en befolkning på 12 milliarder, sier det seg selv at jordas goder er skjevt fordelt. Jeg må innrømme at jeg har et lite kritisk forhold til å kjøpe og konsumere kjøtt – ja, jeg liker i grunnen at kjøtt står på menyen. Men med tanke på at kjøttproduksjon er en av de mest forurensende aktiviteter vi driver med her i verden, så hadde det kanskje vært greit å utfordre mitt glade, kjøttspisende selv? Hva må til for å endre denne realiteten?

Verken kjøttprodusenter eller Opplysningskontoret for kjøtt og egg (MatPrat) ønsket å stille i debatten […]

Aksel Nærstad. Foto: Linn Seime Pettersen.

Aksel Nærstad. Foto: Linn Seime Pettersen.

Panelet, bestående av Aksel Nærstad, seniorrådgiver for Utviklingsfondet og medforfatter av boken «Den unødvendige sulten», Arild Hermstad, leder for «Framtiden i våre hender», og Bjørn Gimming, leder for miljø- og arbeidsutvalget i Bondelaget tok for seg spørsmålet “hvilke tiltak må til for å motarbeide en global matkrise og sikre en bærekraftig utvikling?” og “er det mulig å få til en kjøttproduksjon som ivaretar lav pris og sikrer nok mat?” Verken kjøttprodusenter eller Opplysningskontoret for kjøtt og egg (MatPrat) ønsket å stille i debatten, og det ble derfor ikke akkurat tilløp til noen amper stemning, da alle debattantene jevnt over var nokså enige.

Debatten dreide seg stort sett om norske forhold, men også om resten av verdens matproduksjon. Hvorvidt vi har nok mat til alle, kommer an på hva slags diett verdens folk velger å leve etter og hvordan maten fordeles. Dersom alle hadde holdt seg til en indisk diett, som har mye grøntfôr i kosten, kunne det ha vært nok til alle, men ikke dersom man valgte å kjøre en amerikansk diett som i gjennomsnitt byr på over 120 kg kjøtt pr. person pr. år.

Panelet. Foto: Linn Seime Pettersen.

Panelet. Foto: Linn Seime Pettersen.

I spørsmålsrunden kom det også opp flere gode forslag fra de rundt 70 publikummerne, blant annet kjøttskatt og dyrking av proteinrike alger langs kysten. Hva ville du ha endret på for å bidra til en mer balansert matfordeling i verden?

Selv kommer jeg i hvert fall til å kikke en ekstra gang i grønnsaksdisken neste gang jeg handler.