Forening

Radio Nova

(English below)

Radio Nova er studentradioen i Oslo. Vi gikk på lufta den 16.mars 1982 og regnes som Oslos første (og nå Norges lengstlevende) ikke-kristne nærradio. Hos oss får du muligheten til å prøve deg som radiojournalist og vi sender både på FM-nett i Oslo på frekvens 99,3 (over 50 timer i uken), på DAB+ 24 timer i døgnet i Oslo og alltid på nett.

Hos oss er målet vårt å utdanne morgendagens journalister, kulturformidlere og musikkprodusenter for radio og andre medium. Vi har tre studioer med mulighet for livesending og opptak, og ett redigeringsrom med ni maskiner. Vi har over 50 aktive programmer fordelt utover sendeflaten vår og i løpet av en uke med Nova på radioen skal du kunne få med deg alt fra lange, gode debatter til magasiner som omhandler film, vitenskap, litteratur, musikk, kultur og samfunnsspørsmål. Radio Nova er informerende og utfordrende, litt kulturkalender og ganske morsomme.

Radio Nova ønsker alt som kan krype og gå av pratmakere, fremtidige radioteknikere og spesielle individer som har evne til å skille seg ut. Ta kontakt med oss ved å sende oss en e-post.

Les mer om Radio Nova.

Radio Nova is a student radio station in Oslo. We first went on air in 1982 and are regarded as Oslo’s first (and now Norway’s longest running) non-Christian local radio. Within our group, you get the opportunity to try out being a radio journalist and get sent out on the FM 99.3 frequency in Oslo (over 50 hours a week), on DAB for 24+ hours and always online.

Our goal is to educate tomorrow’s journalists, cultural agents, and music producers for radio and other media. We have three studios that can be used for live broadcast and recording, one editing room and nine machines. There are over 50 active programs distributed throughout the spring and within a week of Nova on air, you should be able to catch everything from long, interesting debates to magazines that cover film, science, culture, and social issues. Radio Nova is informative and challenging, a little injection of culture and very funny.

Radio Nova wants anyone that can crawl and walk and talk; future radio professionals and special folk that have the ability to stand out. Please contact us by sending us an email.

Read more about Radio Nova.

IMG_9239