Forening

Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug

The Student Craft Brewers (English translation below)

Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug er en studentforening som ønsker å fremme interessen for og kjennskapen til ølbrygging og -kultur blant studenter i Oslo. Foreningen arrangerer jevnlig kurs i hjemmebrygging. Lauget har vunnet både publikumsfavorittkonkurransen i NM og Universitas’ sommerøltest.

Vi tror og håper at flere og flere begynner å innse at det finnes flere typer øl enn den trauste, norske pilsen. Ingenting galt med pils, men det finnes så mange andre spennende øltyper og -smaker som vi synes flere burde få øynene opp for. Vi begynner med noen av øynene til studenter i Oslo. Dessuten mener vi at det er spennende, utviklende og morsomt å brygge sitt eget øl – i tillegg til at man ivaretar en tradisjon med lange røtter i Norge.

Fremover planlegger vi kurs i ølbrygging, bryggekvelder og kanskje ølsmaking eller ekskusjoner til mikrobryggerier.

Kontakt oss på kristianiabrygg@gmail.com

The Student Craft Brewers started august 2010, based on an existing group of home brewers. The organisation works to promote the interest in and knowledge of beer brewing and –culture among the students of Oslo.

The Craft Brewers hope and think that more and more are getting their eyes opened to the delicious diverseness of beer. The mission of turning the nation into open minded and adventurous beer lovers starts with reaching the students.

The Brewers also spread the joys of brewing one’s own beer, and taking part of an old and proud Norwegian tradition (At one time it was illegal, and punishable by exile, not to brew beer in Norway).

The Student Craft Brewers arrange courses in brewing, brew nights and beer tastings.

Get in touch with us at kristianiabrygg@gmail.com