Forening

Galleri Neuf

Gallery Neuf (English translation below)

Galleri Neuf er en studentforening og et studentdrevet galleri ved Det Norske Studentersamfund. Galleriet drives på frivillig basis av kunstinteresserte studenter fra ulike utdanningsinstitusjoner. Vårt mål er å gi unge kunstnere et alternativt sted å stille ut sine verker. I tillegg ønsker vi å være en arbeidsarena for studenter og kunstinteresserte, ved å gi muligheten til erfaring fra kunstfeltet.

Galleri Neuf åpnet sin første utstilling, Vrengt, 2. juni 2011.

Kontakt oss på:

gallerineuf@studentersamfundet.no

gallerineuf@gmail.com

www.gallerineuf.no

facebook.com/gallerineuf

Gallery Neuf works to establish itself as a work- and exhibition arena for unestablished artists and students, as well as offering art enthusiasts the possibility to gain curator experience in the field of arts, beyond what´s offered at universities and colleges.

Gallery Neuf opened their first exhibition, Vrengt, 2. June 2011.

Get in touch with us at gallerineuf@studentersamfundet.no