Tyskland etter Kant

fredag 5. oktober 2012
kl. 19:0021:00
Pris: inkl. i inngang

Kants kopernikanske vending, hans avvisning av erfaring som en rent passiv mottagelse av inntrykk fra omgivelsene og hans påstand om at subjektet, vedrørende erfaringen, spiller aktiv rolle i å ordne våre sanseinntrykk under begreper, var begynnelsen på en blomstringsperiode for tysk filosofi.

Som en del av årets semester ønsker Kulturutvalget å ta denne perioden nærmere i øyesyn og hvordan den tidlige resepsjonen av Kant artikulerte problemstillinger som har hatt en sentral plass innenfor den kontinentale filosofiske tradisjonen.

Foredragsholder: Steinar Mathiesen