STUDiO 2023

mandag 14. august 2023
kl. 16:00
Pris: Gratis
Arrangeres av Studentfestivalen

Studentfestivalen i Oslo

*English below*

Hvert år arrangerer Det Norske Studentersamfund en stor gratisfestival for å feire semesterstart sammen med alle studenter i Oslo! Under årets festival kan du og dine medstudenter oppleve konserter, fest, karaoke, quiz, debatt, standup og mye mer!

Vil du bidra som frivillig? Både studenter og andre er hjertelig velkomne til å hjelpe oss med å lage årets festival! Meld deg på her: https://forms.gle/6W5ezdcwQeZUAEB3A

ID: 18

Inngang: Gratis

Åpningstider: 17:00 – 02:00*

*Unntak av Onsdagen hvor festivalen åpner 16:00

*Uteserveringen (Grisebukta) stenger kl. 23:30

//PROGRAM//

Mandag

17:00 Dørene åpner

17:00 Karaokerom//Møteromskorridoren

18:00 Gratis grillfest//Betonghaven

20:00 DJ//Grisebukta

20:15 Konsert med KØDE//Betong

22:00 Allsang Karaoke//Lillesalen

Tirsdag

17:00 Dørene åpner

20:00 DJ//Grisebukta

21:00 Konsert med TØFL// Betong

22:00 Karaoke//Lillesalen

Onsdag

16:00 Dørene åpner

16:30 Studentene spør: Utenriksministeren svarer // Spørretime med Anniken Huitfeldt // Storsalen

20:00 DJ//Grisebukta

20:00 Musikkbingo

21:00 Silent Disco//Betong

22:00 Allsang Karaoke//Lillesalen

Torsdag

17:00 Dørene åpner

20:00 DJ//Grisebukta

19:30 Standup med Maria Stavang//Storsalen

22:00 Live Karaoke med band//Betong

22:30 Karaoke//Lillesalen

Fredag

17:00 Dørene åpner

17:00 Karaokerom//Møteromskorridoren

19:00 Filmvisning med Cinema Neuf//Lillesalen

20:00 DJ//Grisebukta

20:00 Brettspill//Biblioteket/Jan P. Sysesalen

21:00 Karaoke//Lillesalen

22:00 Silent Glow Disco//Betong

Lørdag

17:00 Dørene åpner

20:00 DJ//Grisebukta

20:00 Musikkbingo

20:15 Hemmelig konsert//Betong

22:00 Karaoke//Lillesalen

*ENGLISH*

STUDiO – The Studentfestival in Oslo!

Each year The Norwegian Student Association makes a huge free festival to celebrate the start of a new semester with all the students in Oslo! During this festival you and your fellow classmates go to concerts, parties, karaoke, quiz and a lot more! 

ID: 18

Entrance fee: Free

Opening hours: 17:00-02:00*

* Except Wednsday, doors open 16:00

*The outdoor seating (Grisebukta) closes at 23:30

Do you want to contribute as a volunteer? Students and everyone else are warmly welcome to help us create this year’s festival! Sign up here: https://forms.gle/6W5ezdcwQeZUAEB3A

//PROGRAM//

Monday

17:00 Doors open

17:00 Karaoke room//Møteromskorridoren

18:00 Free BBQ//Betonghaven

20:00 DJ//Grisebukta

20:15 Concert with KØDE//Betong

22:00 Sing-along Karaoke//Lillesalen

Tuesday

17:00 Doors open

20:00 DJ//Grisebukta

20:30 Concert with TØFL// Betong

22:00 Karaoke//Lillesalen

Wednesday

16:00 Doors open

20:00 DJ//Grisebukta

20:00 Music bingo

21:00 Silent Disco//Betong

22:00 Sing-along Karaoke//Lillesalen

Thursday

17:00 Doors open

20:00 DJ//Grisebukta

20:00 Standup with Maria Stavang//Storsalen

22:00 Live Karaoke with band//Betong

22:30 Karaoke//Lillesalen

Friday

17:00 Doors open

17:00 Karaoke room//Møteromskorridoren

19:00 Movie screening with Cinema Neuf//Lillesalen

20:00 DJ//Grisebukta

20:00 Boardgames//Biblioteket/Jan P. Sysesalen

21:00 Karaoke//Lillesalen

22:00 Silent Glow Disco//Betong

Saturday

17:00 Doors open

20:00 DJ//Grisebukta

20:00 Musikkbingo

20:15 Secret concert//Betong

22:00 Karaoke//Lillesalen