STUDiO: Mot en ny narkotikapolitikk?

tirsdag 24. august 2010
kl. 17:0019:00
Pris: Gratis

Stoltenberg-utvalgets rapport har vakt debatt om utdeling av heroin. Men utvalgets rapport tilkjennegir også en generell trend i debatten om norsk narkotikapolitikk. Spørsmål om legalisering, en revurdering av strafferettslige tiltak og sterkere fokus på rusomsorg og forebygging vitner om at vi kanskje er på vei mot en ny måte å bekjempe narkotikaproblemet.

Panel:
Åslaug Haga: Medlem av Stoltenberg-utvalget
Willy Pedersen: Professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo
Knut Reinås: Leder av Forbundet mot rusgift
Anette Gultvedt: Leder av Norsk narkotikapolitiforening