Stalker (1979)

mandag 8. november
kl. 18:0021:00
Pris: 60 / 40
Arrangeres av Cinema Neuf

”Here the shortest path isn’t the simplest. The more indirect, the less risk there is.”

I en nær fremtid finnes det et område russisk villmark som myndighetene har kalt Sonen. Ryktet har seg at de få som entrer, aldri kommer tilbake. To menn hyrer en stalker som kan guide dem gjennom Sonen.

For inne i Sonen finnes det et rom det sies har kraften til å gi deg dine dypeste ønsker. Denne visuelt ekstraordinære fabelen utforsker grenser ved kunnskap – personlig, vitenskapelig, og spirituelt.

In the near future, an area of Russian wilderness has been dubbed by the authorities as The Zone.

Rumour has it that the few who enter, never return. Two men hire a stalker to guide them through TheZone. Because within The Zone, there is a room with the supposed power to grant you your deepest desires. This visually extraordinary fable explores the limits of knowledge – personal, scientific, andspiritual.