KaraNeuf: What a feeling!

Håkon Martin Eide Karaoke
onsdag
10.
oktober
2018
klokken
23.00
Lillesalen Gratis

10. oktober har flashdance premiere på Chateau Neuf. I den anledning kjører vi i gang karaoken til etterfesten med det beste av det beste av lavterskel karaoke. Arrangementet er gratis og åpent for alle over 18.