Dødshjelp – Hvor går grensene?

Ola Skar Akademisk Vorspiel
fredag
19.
april
2013
klokken
19.00
Biblioteket Gratis

Hva er det vi egentlig snakker om når vi diskuterer for eller imot dødshjelp, og er skillet mellom ”aktiv” og ”passiv” dødshjelp bare en illusjon.

 

Medisinsk mord, assistert selvmord eller å avstå fra livsforlengende behandling; begrepet ”dødshjelp” benyttes i mange vidt forskjellige sammenhenger. I Nederland praktiseres eutanasi lovlig, og i Belgia høster man organer fra de som mottar dødshjelp. Lars Johan Materstvedt, professor i filosofi ved NTNU og tidligere forsker i Kreftforeningen, er blant Norges fremste eksperter på temaet. I løpet av kvelden vil han rydde opp i en del misforståelser rundt begrepet ”dødshjelp” og gi et innblikk i hvordan dette følsomme temaet har blitt behandlet i det internasjonale rettsapparatet gjennom tidene. Prof. Materstvedt vil også presentere vitenskapelige funn på hvorfor pasienter ber om dødshjelp, og hvordan det oppleves for legene å utføre eutanasi.