Global Green New Deal: Hvilken rolle skal Norge spille i forhold til global klimarettferdighet?

onsdag 6. mars
kl. 13:00
Pris: Gratis
Arrangeres av BIEN Norge

BIEN Norge skal i samarbeid med Equal Right avholde et seminar på Chateau Neuf den 6. mars 2024.

Her vil vi lansere Equal Rights forslag om en Global Green New Deal, som inkluderer opprettelsen av et klimafond med `cap and share`, hvor en del av pengene skal gå til grunninntekt til verdens fattige og til generell utvikling. Seminaret skal foregå på engelsk.

Utgangspunktet for samarbeidet er kampanjen den engelske organisasjonen Equal Right har initiert basert på rapporten “Climate Justice Without Borders: Cap and share as a mitigation and climate finance solution”, hvor de oppfordrer til en Global Green New Deal. Rapporten skisserer hvordan vi kan sikre at vår respons på klimakrisen og klimarettferdighet kan gå hånd i hånd.

For mer info / program: https://biennorge.no/global-green-new-deal/