Generalforsamling i Det Norske Studentersamfund

snuren Møte
lørdag
7.
november
2015
klokken
18.00
Storsalen Gratis

Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Det Norske Studentersamfund. Endelige sakspapirer er sendt ut, og sakslisten blir som følger:

Åpning v/ Andreas Slørdahl, Formand
Valg av ordstyrer og bisitter
Valg av referent og bisitter
Valg av to protokollunderskrivere
Valg av tellekorps
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av dagsorden

Sak 1: -O- Semesterberetninger
1.1 -O- Styret
1.2 -O- Representantskapet
1.3 -O- Desisjonsutvalget

Sak 2: Økonomi
2.1 -O- Orientering om regnskap for konsernet 2015
2.2 -V- Gjennomgang og godkjenning av budsjett for konsernet 2016

Sak 3: -V- Skal Det Norske Studentersamfundet se etter nye lokaler?

Sak 4: -V- Strategiplan 2016-2018

Sak 5: -V- Godkjenning av handlingsplan 2016

Sak 6: -V- Valg
6.1 Valg av hovedstyrerepresentanter
6.2 Valg av medlemmer til Desisjonsutvalget

Sak 7: -V- Utdeling av æresmedlemskap

Sak 8: Eventuelt

Alle sakspapirer finnes på denne lenken:

https://drive.google.com/folderview?id=0B24zXD0whZ3DMDhGVWszRVZiTkk&usp=sharing