Fremtidens flyktning – asyl for alle?

Margrete Løbben Hanssen Onsdagsdebatten
onsdag
9.
mars
2016
klokken
18.00
Lillesalen Gratis

Om lag 60 millioner mennesker er på flukt i verden. I fjor kom over en million mennesker til Europa for å søke asyl, og tallet ser ikke ut til å minske i år. Vi står nå midt i en flyktningkrise som omtales som den verste siden 2. verdenskrig. Dagens system gir alle retten til å søke asyl i Norge, men har vi kapasitet til å ta dem imot?
Enkelte hevder at dagens løsning ikke er bærekraftig, og tar til orde for å legge ned asylinstituttet og i fremtiden ta i mot de mest trengende via FNs kvoteordning.
Kan vi danne et nytt system uten å bryte med Flyktningkonvensjonen? Eller finnes det egentlig noe bedre alternativ enn asylpolitikken i dag?

I PANELET:

  • Sylo Taraku (generalsekretær i LIM)
  • Ann-Magrit Austenå (generalsekretær i NOAS)
  • Morten Bøås (forsker ved NUPI)
  • Kristian Tonning Riise (leder i Unge Høyre)
  • Ragnhild Kaski (generalsekretær i AUF)

Lenke til FB-event: https://www.facebook.com/events/184017848635490/