Det Hvite Bånd

torsdag 10. mai 2012
kl. 18:0020:00
Pris: 60 / 40

Det Hvite Bånd Tyskland/Frankrike/Østerrike/Italia, 2009, Regi: Michael Haneke, Med: Christian Friedel, Ernst Jacobi and Leonie Benesch, 144 min, 35mm.

Det hvite bånd (2009) – i årene før første verdens krig skjer en rekke foruroligende ting i en tysk landsby. En skjult ondskap lurer i hjørnene hvor en streng moral råder, og disiplin er det viktigste redskap for å frembringe rettskafne og dydige unge mennesker. Haneke angriper det ondes problem i en mindre skala samt opptakten til verdenskrigene i samme film, uten annet bakteppe en det enkle livet i landsbyen.

Om Haneke-redaksjonen:

Få har vært så eksplisitte i sin søken etter å avdekke de mørke, skitne sidene ved menneskets natur, og avdekke hva slags moralsk forkvaklede og onde vesen vi egentlig er. Samtidig har Haneke et håp om at gjennom å kreve mye av sitt publikum, så vil han kunne få oss til å tenke bedre over hvem vi er. Fire av filmene fra han auteurskap vil belyse fire måter han angriper problemet på.