Det Norske Studentersamfund søker festivalsjef til Studentfestivalen i Oslo (STUDiO), som avvikles 14.-19. august under studiestart høsten 2023. 

Studentfestivalen har som hovedmål å bidra til en god studiestart for nye studenter i Oslo, gjennom et bredt og aktuelt kulturprogram. Samtidig er festivalen et viktig rekrutteringspunkt for  Det Norske Studentersamfunds driftsapparat, og et utstillingsvindu for kulturtilbudet og mulighetene som finnes på Chateau Neuf.

Festivalsjefen har ansvar for planlegging og gjennomføring av alle aktiviteter forbundet med studiestartsuken på Chateau Neuf, herunder booking av artister, markedsføring, kontakt med fadderordningene ved høyere utdanningsinstitusjoner i Oslo og innsalg av Chateau Neuf som venue for disse, samt koordinering av arrangementsvirksomhet i regi av Studentersamfundets mange undergrupper og tilknyttede foreninger. 

Festivalsjefen skal etablere og koordinere en arbeidsgruppe for festivalen i samarbeid med ledelsen i Det Norske Studentersamfund og Chateau Neuf A/S. Festivalsjefen rapporterer direkte til direktøren i Studentersamfundet. 

Studentfestivalen er i hovedsak frivillig drevet, og det må påregnes en del arbeid til rekruttering av nye frivillige i forkant av festivalen.

Arbeidet kan være svært tidkrevende både før, under og etter festivalen. Festivalsjefen har stor grad av frihet til selv å utvikle festivalens profil og konkrete tilbud. 

Vi søker deg som:

  • Er effektiv, samarbeidsvillig, og har gode lederegenskaper.
  • Har erfaring med produksjon og planlegging av større kulturarrangementer.
  • Ønsker erfaring med kulturproduksjon og festivaldrift.
  • Lærer raskt.
  • Har stor arbeidskapasistet.

Vi kan tilby:

  • Uvurderlig erfaring innen kulturdrift.
  • Et bredt kontaktnettverk i bransjen.
  • Stor frihet i valg av konsept og prosjektorganisering.
  • Aktivstatus hos Det Norske Studentersamfund, med goder som rabatterte priser på servering og arrangementer på Chateau Neuf.
  • Honorar på 28000

Interesserte bes sende en kortfattet søknad og CV til jessica@1813.no. Aktuelle kandidater vil kontaktes individuelt.

For mer info ta kontakt med direktør i Det Norske Studentersamfund Jessica Krogen Ernes på direktor@studentersamfundet.no .