Det Norske Studentersamfund støtter studentenes krav om at krisepakken fra Stortinget ikke skal komme som et lån, men som et stipend.

DNS stiller seg bak «Oppropet om studentenes krisepakke» som ti organisasjoner har kommet med i etterkant av stortingets vedtak om økonomisk støtte til studentene. Støtten til studentene skal ikke komme fra NAV, men Lånekassen til forskjell fra vanlige arbeidstakere.

DNS mener at det er svært lite gjennomtenkt å la studentene få mer gjeld fremfor stipend, da man gjør en allerede økonomisk svak gruppe enda svakere. Studenter er nødt til å jobbe ekstra ved siden av studiene for å få nok penger til å overleve. Når vi nå ikke har rett på dagpenger fra NAV, men heller får tilbud om ekstra lån oppleves det som et kraftig slag i trynet fra politikerne. Vi studenter begynner å se oss lei av å alltid bli sett på som annenrangs borgere som ikke blir hørt. Det er på tide at politikerne tar oss, Norges fremtid, på alvor.

Med dette som bakgrunn ønsker derfor Det Norske Studentersamfund å støtte oppropet som blant annet Norsk Studentorganisasjon og Universitetets- og høyskolerådet kommer med.

Organisasjonene ber regjering og Storting vedta:

  • Støtten til norske studenter som får inntektsbortfall som følge av korona-pandemien, må komme i form av stipend.
  • Støtten norske studenter får i denne krisen må være stor nok til å dekke studentenes basisutgifter.

Her kan du lese oppropet: https://student.no/nyheter/opprop-om-studentens-krisepakke/