Gjennom 200 år har en rekke sjeldne kunstverker kommet i Studentersamfundets eie, og i anledning jubileet vil flere av kunstverkene vises frem for første gang på over 50 år. Det er Biblioteksutvalget som har tatt initiativet til utstillingen, og i samarbeid med Galleri Neuf vises utstillingen i Galleriet i uke 46 og 47 (se programmet for åpningstider).

Mange av kunstverkene har kommet til samlingen som gaver fra kunstnerne selv, mens andre er kjøpt inn for midler samlet inn blant medlemmene. Samlingen i seg selv er et viktig vitnesbyrd om den anseelse Studentersamfundet nøt i den norske offentligheten rundt forrige århundreskifte. Denne etter hvert relativt omfattende kunstsamlingen har imidlertid knapt vært vist frem de siste 50 årene. De fleste verkene oppbevares i dag hos andre kulturinstitusjoner, mens et fåtall av verkene er permanent utstilt på Chateau Neuf.

Julius Middelthuns byste av Henrik Wergeland fra 1863.

Julius Middelthuns byste av Henrik Wergeland fra 1863.

I de siste årene har Biblioteksutvalget lagt ned stor innsats i å etterspore tapt kunst, noe som har gitt gode resultater. En rekke av verkene vil derfor nå vises frem for første gang etter å ha vært ansett som tapt i en lang periode. Dette gjelder for eksempel Julius Middelthuns marmorbyste av Henrik Wergeland (1863) som kom til rette i 2011. Bysten har siden har vært til restaurering, men skal etter utstillingen stilles ut permanent i Biblioteket. For å sikre at dokumentasjonsarbeidet som er nedlagt i forbindelse med kunstutstillingen får en verdi utover den tiden utstillingen står, vil Biblioteksutvalget også utgi en bok om kunst- og boksamlingene. Denne er ment som en kombinasjon av en utstillingskatalog og en mer permanent presentasjon av samlingene. Boken lanseres under utstillingsåpningen lørdag 16. november kl. 16, men kan også bestilles fra biblioteket@studentersamfundet.no

Fikk du ikke med deg utstillingen om Studentersamfundets historie under jubileumsuka og grisefesten, finnes mesteparten av innholdet i en nettutstilling som har blitt til som et samarbeid mellom Biblioteksutvalget og Museum for universitets- og vitenskapshistorie.

Åpningstider:

  • Lørdag 16. nov. kl. 16-19.
  • Søndag 17. nov. kl. 12-16.
  • Mandag 18. nov. kl. 16-18.
  • Tirsdag 19. nov. kl. 17-20.
  • Onsdag 20. nov. kl. 16-18.
  • Torsdag 21. nov. kl. 17-20.
  • Fredag 22. nov.: stengt
  • Lørdag 23. nov. kl. 12-16.

Henvendelser kan rettes til biblioteket@studentersamfundet.no