Studiestart søker økonomiansvarlig

Trygve Bernhardt Haaland

Studiestartkomiteen i august søker en som kan være sjef over gryn før, under og etter festivalen. Under står det mer konkret om ansvar og arbeidsområder, samt litt til. Er du nysgjerrig og interessert, kan du fyre av et lite brev til oss her. Lurer du på hvem som sitter i komiteen, kan du lese mer her.

Formål

Økonomiansvarlig skal sammen med komiteen, og spesielt leder og nestleder holde kontroll på de løpende inntektene og utgiftene.

Plassering

Økonomiansvarlig velges av studiestartlederen, og sitter i studiestartkomiteen. Vervet går fra januar året en velges for og ut året. I vervet inngår det at man skal jobbe med interne og eksterne arrangementer i prosjektet, samt jobbe opp mot andre instanser som daglig leder i DNS, daglig leder i CN AS og økonomiansvarlig i Hovedstyret.

Ansvar

I vervet inngår ansvaret for å sette opp og etterse at budsjettet blir fulgt, føre regnskap og ha en løpende dialog med administrasjon og hovedstyret. Økonomiansvarlig må også søke penger i søknadsordninger som UiO Aktivitetsmidler og se etter andre muligheter til å drive inn inntekter på. Økonomiansvarlig vil samarbeide noe sammen med sponsoransvarlig i kommunikasjons-avdelingen for å legge tilrette for sponsorer. Under selve avviklingen vil økonomiansvarlig ha en hel del arbeid med å følge opp de løpende utgiftene. Etter avvikling vil økonomiansvarlig sammen med økonomiansvarlig i hovedstyret og daglig leder i DNS ferdigstille et regnskap opp mot DNS sin generalforsamling. Under avvikling vil også økonomiansvarlig bidra som en del av arbeidsgjengen man blir og trå til der det måtte være.

PS: PR-komiteen til Studiestartfestivalen søker også medlemmer.