Sponsorer

Trygve Bernhardt Haaland

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget er en interesseorganisasjon og øverste politiske organ i velferdsspørsmål for studentene som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Det overordnede og styrende målet for Velferdstingets politikk, er prinsippet om lik rett til utdanning. Velferdstinget støtter Det Norske Studentersamfund årlig med driftsstøtte for å kunne være et samlingssted for studenter i hele Oslo og skape kultur for dem, samt gi dem mulighet til å fordype seg i sine interesser.

Ørepropper.no

orepropper