Sekretariatet søker medlemmer

Trygve Bernhardt Haaland

Ærede medlemmer og andre interessenter,

På generalforsamling i november ble det vedtatt at medlemsmøtets sekretariat og representantskapets sekretariat skal slåes sammen til et felles møtesekretariat. I den forbindelse utlyser vi nå fire stillinger til sekretariatet.

Vi ser etter folk som liker strukturerte og konstruktive møter, samt informative og lesbare protokoller. Med andre ord ser vi etter folk som både er ekte møtenerder og de som simpelthen vil finne en enkel inngang til Chateau Neufs bakside med de mange hundre andre aktive. Er du en av dem som bare vil gjøre en innsats der det trengs, skal vi nok ikke ekskludere deg heller.
Personen bør også sette seg inn i DNS’ lover, hvor man for eksempel kan finne informasjon om sekretariatets mandat:
§ 4
  1. Sekretariat har ansvar for å innkalle, avholde og føre protokoll over representantskapsmøter, stormøter i representantskapet, medlemsmøter og ordinære generalforsamlinger.
  2. Sekretariatet består av 4 medlemmer, som kan utpeke egne varaer. Sekretariatet velges på vårens/ høstens generalforsamling i DNS.
  3. Sekretariatet har ikke stemmerett på representantskapsmøtene.

Sekretariatet velges på ekstraordinær generalforsamling 1. februar. Dersom du er interessert i å sitte i dette utvalget, kan du sende mail til valg@studentersamfundet.no.