Opptak til KAK

Trygve Bernhardt Haaland

Kommunikasjonsavdelingen (KAK) er Det Norske Studentersamfund (DNS) sitt eget “PR-byrå”, og fremstår i dag som et service‐ og kompetanseorgan med et bredt kunnskapfelt. Forkortelsen for utvalget er over tid blitt til KAK som står for Kommunikasjonsavdelingens kontor.

Til daglig består KAK av ca 40 aktive. KAK består av fire grupper: Skribentersamfundet, designgruppen, EDB (elektronisk databehandling) og PRM (PR og markedsføring). I 2015 prøver vi også ut med en egen undergruppe for studiestartfestivalen. Medlemmene får sosial tilhørighet til egen gruppe samt Kommunikasjonsavdelingen som en helthet, samt resten av Chateau Neuf. Å jobbe frivillig er nemlig ikke bare jobb, det er også veldig mye lek og moro. KAK er den flinkeste til å huske på sistnevnte. Under alle utlysningene står det hvordan du kan søke.

Vi lover alle medlemmer følgende:

  • Erfaring: Hos oss kan du leke med det du syns er gøy, og bli kjempeflink gjennom praksis på en måte du ikke kan lære i noen utdanning.
  • Nettverk: Knytt kontakter med morgendagens ledere og kolleger. De beste av de beste jobberfrivillig under studiene, og det lønner seg å kjenne dem.
  • Dokumentasjon: I tillegg til å utvide portfolioen din, vil du også få en attest som kan hjelpe deg inn i arbeidslivet.
  • Sosialt: Folka som jobber frivillig er de hyggeligste folka. Det er en helt egen atmosfære i miljøet hos oss.

Nå er det et nytt semester, noe som betyr at vi tar opp nye medlemmer i de forskjellige gruppene.

KAK-Design

En riktig visuell fremtoning er viktig for hvordan budskapet blir formidlet på en riktig måte. Designergjengen etterstreber dette gjennom å utforme godt materiell for DNS. Teamet fungerer som en workshop for designere hvor de hjelper hverandre å bli bedre i feltet deres. Så om du driver med freelance eller skolearbeid vil dette være et fint sted å jobbe i samarbeid med andre.

Designergjengen søker etter 4 nye medlemmer. Mye av arbeidet er rettet rundt generell grafisk utforming for arrangementer til nett og papir, samtidig som design av større bannere og nettsider også dukker opp.

KAK-PRM

PR- og markedsføringsgruppen planlegger og gjennomfører markedsføringskampanjer for Det Norske Studentersamfund. I tillegg står de for den daglige driften av Chateau Neufs mange sosiale kanaler. Våren 2015 blir ekstra spennende da en ny profil skal utvikles for både DNS og Chateau Neuf.

PRM søker etter 1 ny person. Det ønskes spesielt en som er kjent og kompetent med arbeid rundt sosiale medier, spesielt Twitter.

Skribentersamfundet

KAKs egen gjeng med journalister, tekstforfattere og korrekturlesere sørger for at nettsidene er oppdatert med relevant stoff. De finner folk folk vil lese om og dekker arrangementene slik at alle vet hva som har skjedd på Chateau Neuf.

Skribentersamfundet søker etter 2 nye medlemmer.

KAK-EDB

EDB-gjengen har ansvar for å drifte servere, nettverk og mer på Chateau Neuf. EDB lager egne systemer som både de selv og foreningene tar i bruk, og lager også tidvis nettsider når dette trengs. De har arbeidskvelder hver onsdag hvor de fikser biffen. Her kan selv den mest erfarne koderen lære noe nytt.

EDB søker etter 5 nye personer. Alt av info kan du finne på edb.neuf.no, hvor det også ligger et eget kontaktskjema.

Studiestartfestivalen

Nytt av i år prøver KAK seg på å ha en egen undergruppe for arbeidet før, under og etter studiestartfestivalen i august. Arbeidet vil begynne veldig kjapt etter opptak. Som frivillig i denne gruppen får man muligheten til å utvikle alt en festival burde markedsføre seg som. Tidligere har man hatt STUDiO (Studentfestivalen i Oslo), noe som studiestart vil bære mye av samme preg fra, men nå har man derimot blanke ark.

Vi søker 10 personer til denne nyeprosjektgruppen, deriblant en leder som skal koordinere alt arbeidet. Arbeidsoppgaver er, men er ikke begrenset til, drift av sosiale medier, tekstarbeid til nettside og trykk, design av profil, plakater og mer, branding og kommunikasjonsplaner og stillbilde- og videofotografering, nettsideutvikling. Gruppen vil bli ivaretatt av det store studiestartapparatet som vil romme mange, mange andre frivillige med ulike jobber.

Søknad

Er du interessert i å bli med i Kommunikasjonsavdelingen, tar vi mer enn gjerne imot en kort søknad fra deg.

Skriv kort om hvem du er, studier og jobb, hva du kan, motivasjon og om du har noe spesielt du vil jobbe med. Spesifiser gjerne hvilken gruppe du har lyst til å jobbe med, slik at vi ikke trenger å bli usikre. EDB-gjengen har sitt eget skjema på edb.neuf.no.

Søknaden sendes til kak@neuf.no. Spør om det er noe som er uklart eller lurer på, så skal vi svare med en gang. Første søknadsfrist er 6. februar, så det gjelder å være rask. Deretter åpner vi for et opptak nummer to etter søknadsfrist 16. februar, dersom det er plasser igjen.

Er du fortsatt nysgjerrig på mer informasjon om KAK kan man ta turen innom Viteboka, men vi gleder oss til å motta søknaden din!