Onsdagsdebatten

Ingen arrangementer :-(

Onsdagsdebatten i fortiden

(Avlyst) Burde Norge legalisere sexkjøp?

Onsdag 25. oktober 2017

Dette arrangementet er avlyst. Det er få norske lover som er så kontroversielle som sexkjøpsloven, og det er stadig uenighet om hvordan kjøp av sex egentlig burde behandles i det norske samfunnet. Noen mener den beste løsningen for de som selger er å legalisere praksisen slik at et utrygt yrke kan beskyttes bedre under loven. […]

Studentenes rektordebatt: Grill kandidatene!

Tirsdag 4. april 2017

Hvem skal styre UiO etter Ole Petter Ottersen de neste fire årene? Kandidatene lover mye, men hva vil de egentlig prioritere for sine studenter og ansatte? Automatisk begrunnelse på eksamen eller tettere oppfølging? Hva slags ordning ønsker de for å merittere gode undervisere i akademia? Og hvordan sikre forutsigbare arbeidsvilkår for de midlertidige vitenskapelige ansatte? […]

Eggdonasjon – en debatt om bioteknologi, etikk og likestilling

Onsdag 29. mars 2017

Mens sæddonasjon lenge har vært lovlig i Norge, gjelder det fortsatt et forbud mot eggdonasjon. Bioteknologirådet har for lengst konkludert med at eggdonasjon bør tillates, og de fleste partiene på Stortinget har gått inn for legalisering. Likevel tviholder Regjeringen på forbudet. Vil du lære mer om et av de heteste temaene foran stortingsvalget i høst? […]

Kommersielle aktører: velferdsprofitører eller velfersdleverandører?

Onsdag 15. mars 2017

Debatten om hvor stor rolle de kommersielle aktørene bør ha i dagens velferdstjenester har blusset opp igjen etter søppelkrisen i Oslo. Er de kommersielle aktørene et gode i dagens velferdsstat eller bør velferdstjenestene være overlatt til de ideelle aktørene og det offentlige? Kveldens panel består av: – Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre – Bjørnar […]

Er kommunereformen en trussel mot lokaldemokratiet?

Onsdag 1. mars 2017

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette mener regjeringa er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne. Reformen har møtt stor og til dels hard motstand i mange kommuner i landet, og har vært en av […]

Er boligmarkedet ute av kontroll?

Tirsdag 14. februar 2017

I 2016 steg boligprisene med 23.3% i Oslo. På landsbasis steg prisene med 12,8%. Hvorfor opplever boligmarkedet en slik prisvekst? Hvilke konsekvenser medfører dette? Er det i det hele tatt mulig å få kontroll over dette markedet? Dette er noen av spørsmålene vi skal prøve å finne svar på onsdag 15. februar! Vi i onsdagsdebatten […]

Skal trossamfunn sponse seg selv?

Onsdag 25. januar 2017

Vi har ikke lenger statskirke i Norge. Mange synes religion er en privatsak. Burde staten støtte både små og store trossamfunn? Eller er det på tide at alle trossamfunn skal finansiere seg selv? Siden 1969 har alle trossamfunn kunne fått støtte fra staten basert på medlemstall og hvor mye den norske kirke får av staten. […]

Sponsa journalistikk – Hva er greit?

Onsdag 9. november 2016

Med en digitalisert presse og mindre betalingsvillige lesere, har inntekten til norske aviser stagnert. Er det da greit å bruke midler som innholdsreklame og sponset journalistikk for å finansiere utgiftene? Pressens fagutvalg har dømt flere for brudd på Vær-Varsom plakaten for skjult reklame, men mange journalister mener de må finne nye inntektskilder dersom de skal […]

Aktiv dødshjelp – en rett til å dø?

Onsdag 26. oktober 2016

I dag er aktiv dødshjelp ikke tillatt i Norge. I situasjoner der en lege gir pasienten en dødbringende injeksjon, kalles dette for aktiv dødshjelp eller eutanasi. Samtlige partier på Stortinget, bortsett fra Fremskrittspartiet, som har det i sitt prinsipprogram, er i mot en slik ordning. En konsekvens av dette er at det har ført til […]

Hysj! Hvite middelaldrende menn snakker sammen

Onsdag 12. oktober 2016

Mange miljøer og grupper er i dag lite synlige i det offentlige ordskiftet, også i saker som gjelder dem selv. Hva skal til for å øke mangfoldet, og hvem har ansvaret for å gjøre det? Problemstillinger og tema for samtalen er: – Hvem deltar i det offentlige ordskiftet? – Hvordan oppleves det å delta i samfunnsdebatten? […]