For aktive

Nikolai Kristiansen

Inside

Medlemssystem for alle medlemmer, nettbutikk og mer.
Gå til Inside.

Brukerinfo

Brukeradministrering for din DNS-konto. Endring av passord og oversikt over tilganger til f.eks Trådløst Nettverk og Foreningsmaskiner.
Gå til Brukerinfo.

Studentersamfundet.no

Publisering av arrangementer og artikler på studentersamfundet.no.
Logg inn på studentersamfundet.no

Viteboka

Oppslagsverk og veiledninger for aktive og historien til DNS og Chateau Neuf.
Gå til Viteboka.

ØkonomiWiki

En ressurs for de med ansvar eller interesse for økonomi ved DNS.

Gå til ØkonomiWikien.

Logoer, Streamere og Profilmanual

Last ned DNS sin logo, streamer og profilmanual til bruk på egne plakater og materiell.