Forening

Venstrealliansen

Hva er Venstrealliansen?

Venstrealliansen (VA) er en sosialistisk og feministisk studentforening. Du kan lese mer om våre kampsaker her. VA er en av foreningene i Studentersamfundet som har kontor på Chateau Neuf, men vi samles ofte på Villa Eika på Blindern, kontor for studenttillitsvalgte i Studentsamskipnaden og på UiO.

Hva gjør vi?

Venstrealliansen jobber for et mer likestilt, miljøvennlig og solidarisk universitet. Vi er representert i Studentparlamentet og Velferdstinget, og fremmer innspill fra studenter og politikk der. Vi har også flere arrangementer med lang tradisjon i foreningen, blant annet Rød på Blå, vår 01.mai feiring og Femfest, en feministisk studentfestival.

Hvem passer vi for?

Vi er partipolitisk uavhengige som kjemper for et mer likestilt, miljøvennlig og solidarisk universitet. Vi er åpne for alle studenter som føler tilhørighet til disse sakene.

Kontakt

Har du lyst til å bli med i vår forening? Ta kontakt med listeleder Ronja Guldbrandsen på ronjamariee@gmail.com.

Du kan også finne oss på Facebook og Instagram!