Venstrealliansen

Trygve Bernhardt Haaland

Venstrealliansen er en sosialistisk og feministisk studentforening. I en årrekke har vi jobbet for et mer likestilt, miljøvennlig og solidarisk universitet. Vi stiller til valg i Studentparlamentet 2016 fordi vi ønsker at flyktninger med høyere utdanning skal få bruke utdanningen sin i Norge, at miljø- og klimaperspektiv inngår i flere studieprogram, og at det innføres en egen læringsmiljølov for studenter.