Kulturutvalget

admin

The Cultural Event Association (English translation below)

Kulturutvalget ble stiftet i 1947, men ivaretar det som har vært Studentersamfundets viktigste tradisjoner og kjernevirksomhet siden Det Norske Studentersamfund ble stiftet i 1813, nemlig meningsytring og kritisk tenkning. Kulturutvalget er i dag Studentersamfundets arrangementsforening for debatter og foredrag.

Kulturutvalget har i overkant av 40 aktive medlemmer og består av et styre med leder, nestleder, økonomiansvarlig, en PR-koordinator og redaktørene for Upop Aften, Onsdagsdebatten, BokTorsdag og Akademisk Vorspiel. Resten av medlemmene jobber i de enkelte redaksjonene, deltar på medlemsmøter, og tar aktivt del i å planlegge arrangementene. I tillegg nedsetter Kulturutvalget fortløpende grupper som jobber med større prosjekter som Storsalsarrangementer og større samarbeidsarrangementer.

Kontakt oss på kulturutvalget@studentersamfundet.no

 

Kulturutvalget har fire faste arrangementkonsepter:

UPOPULÆR AFTEN

Kulturutvalgets potet. Foredrag, intervju og samtaler om alt fra populærvitenskap til det sære og smale, uavhengig av publikumsinteresse.

Kommende upop-foredrag

ONSDAGSDEBATTEN

Onsdagsdebatten inviterer til å la seg engasjere av skarpt, fritt ordskifte i debattsammenheng, til å konfrontere og samtidig gå i dybden. Publikum er velkommen til å røske opp i ordskiftet på Landets Frieste Talerstol, det være seg i diskusjoner av politisk, kulturell eller akademisk art.

Kommende onsdagsdebatter

BOKTORSDAG

Noen utvalget torsdagskvelder fylles Biblioteket med vidfavnende litteraturarrangementer. BokTorsdag balanserer mellom litteraturvitenskapelig refleksjon og underholdning, og krester både rundt smal og populær litteratur.

Kommende boktorsdag

AKADEMISK VORSPIEL

På Akademisk vorspiel presenteres tema og personligheter som har preget og preger akademia og samfunnet. Temaene og personlighetene blir presentert av Norges fremste eksperter – som kan hende under og etter foredraget deltar på vorspielet. Kulturutvalget fortsetter i hvert fall kvelden i heftig diskusjon om alt fra Machiavelli til Frankfurterskolen!

Kommende akademisk vorspiel

The Cultural Event Association was established in 1947, but still keeps the most important traditions and core activities from back when the Society was established in 1813. The Association runs the Student Society’s debates and lectures.

The Cultural Event Association has four reoccurring events:

Unpopular Evening

This can cover anything and everything. Here you get lectures, interviews and conversations about anything from popular science to the most esoterically unknown knowledge.

Some upcoming Unpopular Evenings.

The Wednesday Debate

The Wednesday Debate invites you to get involved in a sharp and free debate, to confront and to seek the deeper truths and meanings behind things. The audience is encouraged to enter and enrich the country’s most open pulpit.

Some upcoming Wednesday Debates.

Book Thursday

Some select Thursday nights the Library in BokCaféen are filled with various varied literary events. Book Thursday strikes the balance between literary reflection and pure entertainment, and revolves around both the popular and the more narrow pieces of literature.

Some upcoming Book Thursdays.

Academical Pre-party

At the academical pre-parties, you’re confronted with subjects and people who’ve made an impact on academics and on society. These subjects and people are presented by Norway’s foremost experts on the field in question, who might, or might not join for the continuing pre-party and discussion that follows.

Some upcoming Academical Pre-parties.