Utvalg

Medieavdelingen

The Media Department (English translation below)

Medieavdelingen (@Media) består av to undergrupper:

Redaksjonen
Redaksjonen er en gjeng hardtarbeidende frivillige, med kompetanse innen design, film, PR og tekst. De bistår alle studentforeninger som hører til under DNS. Trenger din forening plakat, promofilm, flyer, meny eller kanskje en ny logo? Slapp av, Medieavdelingens ekspertise er tilgjengelige for alle husets foreninger. Samfundsforeninger kan bestille grafisk utforming av Medieavdelingen til nesten hva som helst. (Det er attpåtil gratis!) Trenger du ideer til hvordan du skal markedsføre et arrangement, hvordan du skal realisere en kul idé eller et konsept til neste gangfest? De kan hjelpe deg med det også! Og hvis du skulle trenge noen skrivekyndig mennesker til å smelle opp noe informativ eller vittig tekst i forbindelse med f.eks. konserter og debatter, eller vil ha et av arrangementene deres anmeldt, stiller skribentene i Medieavdelingen mer enn gjerne opp.

Ta kontakt med redaksjonen om foreningen din trenger hjelp!

EDB-gjengen
Består av to grupper: Drift og Web. De sørger for vedlikehold av husets systemer, nettsider og nettverk. Gjengen leverer dessuten datamaskiner, og kan tilby en rekke IT-tjenester til de øvrige foreningene på huset. Så ikke nøl med å ta kontakt om du er i IT-nød! Mer om EDB på deres egen nettside edb.neuf.no.

The Media Department (@Media) has two subgroups:

Editorial Office

The Editorial Office consists of diverse hard-working volunteers, with various competences within design, filmmaking, PR and text. They help any student society that belongs under DNS. Does your society need a poster, promotional movie, flyer, menu, or maybe a new logo? Relax, The Media Department’s expertise is available to all of the house’s societies. Anything to do with design can be requested, and the best thing is it’s free! Do you need any ideas to promote an event, how to go through with a neat idea, or a theme for next Gangfest? They can help you with that too! And if you were to need any skilled writers to fix an informative or a witty text for example a concert or a debate, or you would like one of your events reviewed, their writers will be there for you.

Get in touch with these fine folks in the Editorial Staff if your group needs any help!

Computing Group (EDB)

The Computing Group consists of the subgroups «web» and «sysadmin.» These fine folks ensure the continued maintenance of the house systems, networks and website pages. They also deliver computers to associations and can offer a wide range of other services, so don’t hesitate to get in touch! You can find more details about them on their website edb.neuf.no.

Medieavdelingen på 16. mai-galla 2019