Feministisk Forum

Anne Rosnes Egge

Feministic Forum (English translation below)

Feministisk forum har siden høsten 2012 bidratt til å synliggjøre feminismen i Oslos studentmiljø, og har blitt en viktig aktør i diskusjoner knyttet til feminisme, likestilling og kjønn. I 2013 vant foreningen SIOs pris “årets nyskapning”.

Feministisk forum ønsker å bidra til en åpen debatt, og til å skape bevissthet rundt feminismens ulike retninger. Foreningen er derfor helt uavhengig av disipliner, politiske partier og kjønn. Den er åpen for absolutt alle.

Forumet arrangerer to samtalekvelder i semesteret, der dagsaktuelle tema tas opp av 3-4 kvalifiserte personer, etterfulgt av spørsmål og debatt i salen. Føniks, vårt feministiske studentmagasin, gis ut en gang i året, og tema for neste nummer er “interseksjonalisme”. Magasinet vil bli gitt ut våren 2017.

Foreningen ønsker å være et samlende sted for alle studenter i Oslo med interesse for kjønn og likestilling, og forsøker derfor å arrangere jevnlige sosiale arrangementer for både aktive og passive medlemmer, som for eksempel fester, julebord og hytteturer.

Kontakt oss på feministisk.forum@gmail.com

The Feministic Forum has since the autumn of 2012 contributed to making feminism visible in student life in Oslo, and has been a notable voice in discussions concerning feminism, equality and gender. In 2013 the organization won SIO’s award for “newcomer of the year”.

Feministic Forum wants to contribute to an open debate, and create a higher consciousness around the different directions of feminism. The organization is therefore independent from different disciplines, political parties and gender. It’s open to absolutely anyone.

The Forum arranges two conversational evenings every semester, where hot topics are brought up by qualified scholars, followed by questions and an open debate. Feministic Forum is also in the works with a magazine called Føniks. The next issue will focus on intersexualism, and be published in the spring of 2017. 

The organization wishes to be a unifying place for all students in Oslo with an interest in gender and equality, and tries therefore to arrange regular social events for both active and passive members, like parties, dinners and cabin trips.

Get in touch with us at feministisk.forum@gmail.com