Feministisk Forum

Anne Rosnes Egge

NYE STILLINGER I FEMINISTISK FORUM

Vi i Feministisk Forum søker etter nye medansvarlige til drift av studentforeningen fremover. Stillingene vil vare ut vårsemesteret 2017, med mulighet for fornyelse. Stillingene vil være basert på frivillig arbeid, og vil bidra med å gi deg nyttige erfaringer du ønsker til fremtidige jobber. Dette er en kul jobb med gode kollegaer som arbeider for større likestilling for alle!

Feministisk Forum er en studentorganisasjon som setter feminisme på dagsordenen, vi arrangerer debatter, sosiale eventer for medlemmene, og vi utgir vårt eget magasin Føniks én gang i året.

Frist for søknad og CV er 1. mars

 

Stillingene er:

 Sosialt og politisk medansvarlig

PR og SoMe medansvarlig

Arrangementskomité

 

Stillingsbeskrivelsene finner du her: 

 

 1. Sosialt og politisk medansvarlig

Vi søker deg som er engasjert og glad i å sette sammen festligheter!

Stillinger: 1

Ansettelse: snarest

Feministisk Forum søker etter en kreativ medansvarlig som kan arrangere hyggelige sammenkomster og politiske aktiviteter for medlemmene. Det kan være vorspiel, kinokvelder, bowling, brettspillaften, politiske workshops, fjelltur og mye mer, det er opp til deg!

 

Søkeren:

 • Er engasjert i feministiske saker
 • Er kreativ og liker å arrangere både større og mindre sosiale events
 • Har samme verdier som Feministisk Forum
 • Er medlem i Feministisk Forum (du kan melde deg inn ved å Vippse 50,- til nummeret 33877 – husk å markere med din mailadresse)

 

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Medansvarlig for å planlegge og gjennomføre et arrangement minst én gang i måneden, med begivenhet, lokasjon og tid, samt invitere medlemmene av Feministisk Forum via Facebook
 • Samarbeide med de sosialt og politisk ansvarlige som sitter i styret
 • Få medlemmer til å føle seg velkomne, og jobbe mot det overordnede målet om å synliggjøre foreningen og rekruttere flere medlemmer
 • Bestille mat hvis arrangementet skal ha servering
 • Holde deg oppdatert på demonstrasjoner og debatter i Oslo og invitere medlemmene til å delta på dette

 

Hva vi kan gi deg:

 • Arbeidserfaring med attest og referanser til fremtidige arbeidsgivere
 • Erfaring i arrangementsplanlegging og gjennomføring av events
 • Knytte kontakter med noen av de råeste studentene i Oslo
 • Mer kunnskap om likestilling. Mer kunnskap fører til større autonomi

 

Høres dette interessant ut?

Kontakt:

Cecilie Iosune Mikkelsen (nestleder og sosialt ansvarlig) på Facebook

cecilie.iosune@hotmail.com

Ingrid Helene Horsberg Kornstad (politisk ansvarlig) på Facebook

Ingrid.k.hornstad@gmail.com

 

 

 1. PR og SoMe medansvarlig

Vi søker deg som syns det er spennende å drive med promo og sosiale medier!

 

Stillinger: 1

Ansettelse: snarest

 

Feministisk Forum søker etter en nysgjerrig medansvarlig som ønsker å jobbe på Feministisk Forums digitale plattformer. Her gjelder det å være oppdatert på feministiske og interseksjonalistiske saker som bør deles med medlemmene, være aktiv på FF profilene, og synliggjøre foreningen for studenter og samfunnet.

 

Søkeren:

 • Er engasjert i feministiske saker
 • Er flink og nysgjerrig på sosiale medier og digitale plattformer
 • Har samme verdier som Feministisk Forum
 • Er medlem i Feministisk Forum (du kan melde deg inn ved å Vippse 50,- til nummeret 33877 – husk å markere med din mailadresse)

 

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Holde profilene til FF oppdaterte
 • Medansvarlig for promotering og profilering av foreningen
 • Være aktiv med å like/tagge/ hashtagge og svare på kommentarer, meldinger, mail osv.
 • Ta bilder på events og dele dem på sosiale plattformer
 • Holde seg oppdatert på hva som skjer i Feministisk Forum
 • Jobbe mot det overordnede målet om å synliggjøre foreningen og rekruttere flere medlemmer
 • Samarbeide med de PR og SoMe ansvarlige som sitter i styret

 

Hva vi kan gi deg:

 • Arbeidserfaring med attest og referanser til fremtidige arbeidsgivere
 • Erfaring i strategisk bruk av sosiale medier og promoteringsverktøy
 • Knytte kontakter med noen av de råeste studentene i Oslo
 • Mer kunnskap om likestilling. Mer kunnskap fører til større autonomi

 

Høres dette interessant ut?

Kontakt:

Anne Rosnes Egge (PR og SoMe ansvarlig) på Facebook

Anneegge93@gmail.com

Tora P Vrålstad (PR og SoMe ansvarlig) på Facebook

toravraalstad@hotmail.com

 

 

 1. Arrangementskomité

Vi søker deg som ønsker å jobbe med arrangering av politiske debatter!

 

Stillinger: 2

Ansettelse: snarest

 

Feministisk Forum søker etter en ivrig medansvarlig som har lyst til å jobbe med å planlegge og sette opp debattkvelder, eller som vi kaller dem: temakvelder. Temaene for kvelden blir avgjort på ållmøtet semesteret før, som er aktuelle temaer innenfor feminismen og skal holdes 2 ganger i semesteret. Ansvaret ditt ligger da i å planlegge og gjennomføre temakveldene, og øke bevisstheten rundt viktige temaer.

 

Søkeren:

 • Er engasjert i feministiske saker
 • Er god til å ta initiativ og holde flere baller i luften samtidig
 • Har samme verdier som Feministisk Forum
 • Er medlem i Feministisk Forum (du kan melde deg inn ved å Vippse 50,- til nummeret 33877 – husk å markere med din mailadresse)

 

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Research og finne 3-4 paneldeltakere med bred representasjon innenfor temaet
 • Lage event og promotere denne via Facebook og andre kanaler
 • Finne en passende ordstyrer
 • Være produksjonsansvarlig og sørge for at kvelden går som den skal
 • Jobbe mot det overordnede målet om å synliggjøre foreningen og rekruttere flere medlemmer
 • Samarbeide med en partner som sammen utgjør arrangementskomiteen, og den arrangementsansvarlige som sitter i styret

 

Hva vi kan gi deg:

 • Arbeidserfaring med attest og referanser til fremtidige arbeidsgivere
 • Erfaring i arrangementsplanlegging, promotering og gjennomføring av debatter
 • Knytte kontakter med noen av de råeste studentene i Oslo
 • Mer kunnskap om likestilling. Mer kunnskap fører til større autonomi

 

Høres dette interessant ut?

Kontakt:

Kristina Sideridis (arrangementsansvarlig) på Facebook

Xtina_sideridis@hotmail.com

 

Feministic Forum (English translation below)

Feministisk forum har siden høsten 2012 bidratt til å synliggjøre feminismen i Oslos studentmiljø, og har blitt en viktig aktør i diskusjoner knyttet til feminisme, likestilling og kjønn. I 2013 vant foreningen SIOs pris “årets nyskapning”.

Feministisk forum ønsker å bidra til en åpen debatt, og til å skape bevissthet rundt feminismens ulike retninger. Foreningen er derfor helt uavhengig av disipliner, politiske partier og kjønn. Den er åpen for absolutt alle.

Forumet arrangerer to samtalekvelder i semesteret, der dagsaktuelle tema tas opp av 3-4 kvalifiserte personer, etterfulgt av spørsmål og debatt i salen. Føniks, vårt feministiske studentmagasin, gis ut en gang i året, og tema for neste nummer er “interseksjonalisme”. Magasinet vil bli gitt ut våren 2017.

Foreningen ønsker å være et samlende sted for alle studenter i Oslo med interesse for kjønn og likestilling, og forsøker derfor å arrangere jevnlige sosiale arrangementer for både aktive og passive medlemmer, som for eksempel fester, julebord og hytteturer.

Kontakt oss på feministisk.forum@gmail.com

The Feministic Forum has since the autumn of 2012 contributed to making feminism visible in student life in Oslo, and has been a notable voice in discussions concerning feminism, equality and gender. In 2013 the organization won SIO’s award for “newcomer of the year”.

Feministic Forum wants to contribute to an open debate, and create a higher consciousness around the different directions of feminism. The organization is therefore independent from different disciplines, political parties and gender. It’s open to absolutely anyone.

The Forum arranges two conversational evenings every semester, where hot topics are brought up by qualified scholars, followed by questions and an open debate. Feministic Forum is also in the works with a magazine called Føniks. The next issue will focus on intersexualism, and be published in the spring of 2017. 

The organization wishes to be a unifying place for all students in Oslo with an interest in gender and equality, and tries therefore to arrange regular social events for both active and passive members, like parties, dinners and cabin trips.

Get in touch with us at feministisk.forum@gmail.com