Biblioteksutvalget

Andreas Snildal

Det Norske Studentersamfunds boksamling med sine drøyt 18000 bind fra 1700-tallet og fremover går for å være en av landets største private samlinger, og Studentersamfundet eier dessuten en større samling kunst, hovedsakelig fra årene rundt forrige århundreskifte. En utstilling med smakebiter fra boksamlingen finnes i Bokcafeen i andre etasje på Chateau Neuf.

Biblioteksutvalget har som hovedoppgave å ivareta Studentersamfundets bok- og kunstsamlinger, men bidrar fra tid til annen også med arrangementer knyttet til Studentersamfundets historie og tradisjoner, og har de siste årene også forestått flere bokutgivelser.

I 2011 markerte Biblioteksutvalget 200-årsjubileet for dikteren Andreas Munchs fødsel med et festmøte i Biblioteket, hvor blant annet Studentersamfundets nyrestaurerte byste av Munch ble avduket, og jubileumsboken Dikt i utvalg ble lansert i samarbeid med Kulturutvalget og Andreas Munch-selskapet. I 2012 utgav Biblioteksutvalget i samarbeid med Andreas Munch-selskapet Munchs ukjente og upubliserte drama Jøden fra 1844.

I forbindelse med Studentersamfundets 200-årsjubileum i 2013 var Biblioteksutvalget sammen med GalleriNeuf ansvarlige for jubileumsutstillingen Studentersamfundets kunst gjennom 150 år, hvor verker fra samlingene av blant andre Julius Middelthun, Erik Werenskiold, Asta Nørregaard og Gerhard Munthe ble utstilt. Samtidig utgav Biblioteksutvalget boken Adspredelse og åndsdannelse. Kunst og litteratur i Studentersamfundets tjeneste gjennom 200 år, som fortsatt kan kjøpes ved henvendelse Biblioteksutvalget.

Siden 200-årsjubileet i 2013 har Biblioteksutvalget hatt ansvaret for utgivelsen av et nytt bokverk om Studentersamfundets historie.

Biblioteksutvalget i pressen:

Henvendelser og bestillinger av bøker kan rettes til biblioteket@studentersamfundet.no