Lovlig med rasisme?

onsdag 14. oktober 2015
kl. 18:0020:00
Pris: Gratis

Siden 1970 har vi hatt § 135a i den norske straffeloven. Paragrafen straffer hatefulle ytringer rettet mot mennesker pga hudfarge, nasjonalitet, religion og etnisitet, populært kalt “rasismeparagrafen”. I et år der verden går i fakkeltog for ytringsfriheten tar flere til orde for å fjerne et hvert hinder. Få er dømt i løpet av paragrafens levetid, har den egentlig noen effekt? Er det nok å straffe hatefulle ytringer med ytringer? Hvordan skal vi ellers bekjempe ekstremisme og netthets i samfunnet?

Panelister:

  • Ervin Kohn, nestleder for kommunikasjon i Antirasistisk Senter.
  • Tord Hustveit, leder i Unge Venstre.
  • Anine Kierulf, jurist og postdoktor ved Senter for menneskerettigheter, UiO.
  • Munir Jaber, sentralstyremedlem i AUF.

 

 

Arrangementsansvarlig: Margrete Løbben Hanssen