YATA Oslo Årsmøte

Thomas Evensen Møte
tirsdag
3.
november
2015
klokken
19.15
Annetsteds Gratis

Kjære YATA Oslo-medlem!

Vi har hatt et strålende år, med en nær dobling av medlemsmassen og en rekke spennende seminarer og utflukter å se tilbake på. Vi håper du blir med på å runde av YATA Oslo sitt første år, og vie inn det neste!

Møtet finner sted 03. november 2015 kl. 1915 i Bokcafèen på Chateau Neuf.

På årmøtet vil vi som vanlig velge nytt styre, høre om året som har gått og diskutere nye vedtekter.
Se innkalling, dagsorden og vedtekter her:
http://yata.no/arsmote-i-yata-oslo/

Vel møtt!