Whale Rider (2002) – 35mm

Edvard Wølner Bjørnson Film Supermandag
mandag
27.
november
2017
klokken
19.00
Lillesalen Kjøp billett (60 / 40)

The story of a young girl fulfilling a destiny denied.

Pai is 12 years old, and knows she has what it takes to be the chief of her Maori tribe, but tradition and a thousand-year-old story says the first-born son will take that role. Pai struggles against the expectations and constraints of her tribe, knowing all the while that she has what it takes to lead.

Keisha Castle-Hughes was nominated for an Academy Award at age 13 for her performance as Paikea Apirana, a young girl both loving and resisting family and community.

Norsk:

12-år gamle Pai har ønsker om å bli høvding, men tradisjonen sier at det er den førstefødte sønnen som skal bli leder. Hun kjemper mot begrensningene og forventningene i stammen, mens hun venter på sjansen til å lede.

Niki Caro
New Zealand, Tyskland
2002
35mm
101 minutter

Pris: 40,- / 60,- + kontingent 25,- (kontingent betales ved førstegangsbesøk og er semesterbasert)
Billetter kan kjøpes i døra.