Theory of Mind

Mennesket lever helt fra starten av i en sosial verden. Selv hos spedbarn kan den menneskelige tendensen til å orientere seg sosialt observeres – vi danner oss konstant forventninger om andre menneskers handlinger. Evnen til å tillegge andre mennesker mentale tilstander kalles ofte for Theory of Mind (ToM) eller sinnforståelse på norsk. Postdoktor i psykologi, … Fortsett å lese Theory of Mind