Theory of Mind

Åsne Karlsen Bellika Akademisk Vorspiel
fredag
5.
februar
2016
klokken
18.00
Biblioteket Gratis

Mennesket lever helt fra starten av i en sosial verden. Selv hos spedbarn kan den menneskelige tendensen til å orientere seg sosialt observeres – vi danner oss konstant forventninger om andre menneskers handlinger. Evnen til å tillegge andre mennesker mentale tilstander kalles ofte for Theory of Mind (ToM) eller sinnforståelse på norsk. Postdoktor i psykologi, Anja Vaskinn, vil snakke om hvordan ToM utvikler seg, fra et teoretisk og empirisk perspektiv. Vaskinn vil også ta for seg avvik i ToM, slik det manifesteres ved schizofreni og autisme.