The dead and the others (2018)

tirsdag 2. november
kl. 18:0021:00
Pris: 60 / 40
Arrangeres av Cinema Neuf

Intim og virkelighetsnær fremstilling av en innfødt-kultur hvis medlemmer kjemper en indre og ytre kamp for deres plass i verden.


Dette dokudrama om en ung mann gir oss et sjeldent inntrykk av stammefolk i en moderne verden – her er det ikke snakk om et romantisk bilde av ”autentiske” nakne og bemalte kropper. Det er i stedet et folk som er seg sin egen kultur bevisst, samtidig med at vestlig kultur har en uunngåelig innflytelse på dem.

Rollene i filmen spilles av virkelige medlemmer av Krahô-stammen i Brasil: handlingen tar nemlig utgangspunkt i virkeligheten, men utvikler seg til et stille og mystisk drama. Vi vil dele denne filmen med dere i en samtid der folkegrupper som Krahô-stammen er truet gjennom diskriminerende lovgivning og heftige konflikter om landområder. Filmen gir oss et annerledes og nyansert inntrykk av avisoverskriftenes hendelser ved et intimt innblikk i et menneske som befinner seg på grensen mellom to kulturer.


An intimate portrait of a brazilian indegenous culture. This docudrama about a young man from the Krahô-tribe shows us a nuanced picture of the inner conflicts of an indigenous people in modern society.