Terrorkrati

Marius Ytredal Upop
mandag
20.
oktober
2014
klokken
19.00
Biblioteket Gratis

Hvor langt kan vi gå for å sikre oss mot terror, uten å miste det åpne samfunnet vi ønsker å verne om?
I et samfunn som muliggjør total overvåkning spør forfatter og filosof Joakim Hammerlin hva dette egentlig innebærer.
Demokratiets største våpen er åpenhet og frihet, men i en utvikling mot skjerpet sikkerhet kan åpenheten og friheten bli tilsidesatt til fordel for økt overvåkning og kontroll.

Med: Joakim Hammerlin