Studentenes Fotoklubb: Open Slide

Runhild Heggem Sosialt
mandag
17.
september
2018
klokken
19.00
Biblioteket Gratis

Velkommen til ein kosleg kveld med bilete på storskjerm!

Det er tid for Open Slide igjen, og gi kommentarer med konstruktiv kritikk til kvarandre.

Dette har vore ganske populært før, så vi må sette ei begrensing på kor mange som får vise fram. Grensa er 15 personar som får vise fram i 5 minutter kvar.

Det vil vere ei liste som alle kan skrive seg på når ein kjem (viss du ikkje har sagt i frå på forhånd, kontakt oss på epost “leder@fotoklubben.no”). Viss tida strekker til, kan det hende at fleire enn dei 15 får vise fram!

 

Korleis fungerar dette i praksis tenkjer du? Ta med deg ein minnepenn (e.l.) med bileta på, det er det beste for arrangementet skal gå bra. Du kan også ta med fysiske print som kan sendast/visast forsiktig rundt, viss du heller vil det.

 

PS: Det er eit konsert-konsept som heiter ManicMonday som skal ha konsert denne kvelden med banda Hudkreft + Rvthless. Og det er høve til å få prøvd seg på konsertfoto for den som har lyst til det! Ein kan få med seg litt av Open Slide også, så det er ikkje fare for å gå glipp av noko.

 

På grunn av Storsal-produksjon denne dagen: Så er oppmøte direkte i Biblioteket (2. etasje) kl. 19.00 – Gå opp “forenings-trappa” rett innenfor hovudinngangen til venstre ved resepsjonen.

 


 

Welcome to a cosy night with pictures on a big screen!

It’s time for Open Slide again, and to give comments with constructive critique to each other.

This has been very popular before, so we have to put a limit to how many that can show their pictures. The limit are 15 people that can talk in 5 minutes each. 

It will be a list that you can sign up to when you arrive (if you haven’t told us up front, contact us on email “leder@fotoklubben.no”). If the time say so, it will be possible that more than 15 people can talk and show their pictures!

 

How do this work are you maby thinking? Bring a memory stick (or something else) with your pictures on, that’s the best for us that are making this event happen. You can also bring prints to carefully show/around, if you want that.

 

PS: It’s a concert-concept called ManicMonday that are having a concert with the bands Hudkreft + Rvthless. And it will be possible for you that want to try concert-photography to test it that night! You can get some of Open Slide as well, so don’t worry about missing one of them.

 

Because of Storsal-production this day: The meeting point will be directly in the Library (2. floor) at 7 pm – Go up the “society-staircaise” to the left when you come inside the main-entrance.

 

Om fotoklubben