Skeiv skål m/quiz! // Queer Cheers w/quiz!

Mia Langås Flåta Quiz Sosialt
torsdag
14.
mars
2019
klokken
19.00
BokCaféen Gratis

Nok en måned, nok en Skeiv skål med Skeivt studentforum!

Vi samles i bokkaféen på Chateau Neuf denne gangen også.

Tema for quizen (ca. kl. 20) er “godt og blandet”!

Skeiv skål er et månedlig arrangement av Skeivt studentforum, og er et lav-terskel tilbud for en sosial aften med andre studenter og ikke-studenter. Nye og gamle ansikter er som alltid velkommen. Kom, kjøp deg noe godt å ha i glasset og slå av en prat med oss!

Til slutt – noen arrangementsregler, sånn at vi alle har det bra sammen!:
– Respekter hverandre: Dette innebærer å respektere alles komfortsoner, pronomen, seksuell/romantisk orientering, kjønnsidentitet- og uttrykk, etnisitet, rase, funksjonsevne osv. Dersom du ikke vet hvilke pronomen en person bruker, bruk kjønnsnøytrale pronomen (f.eks. hen eller de) inntil videre.
– Personer som deltar på arrangementene våre og trakasserer eller på andre måter opptrer upassende overfor andre vil bli spurt om å forlate stedet.
– Spør om samtykke før du tar bilder av andre og legger de ut på nettet. Det er ikke sikkert vedkommende er komfortabel med det.
– Styremedlemmene i Skeivt studentforum (som har på seg SSF-buttons) er her for deg dersom du lurer på noe, legger merke til noe bekymringsverdig eller har andre negative opplevelser i forbindelse med arrangementene våre.

Håper vi sees!
—————————–
Another month, another Queer Cheers. We will hang out in the book café at Chateau Neuf this round as well.

The theme for the quiz (ca. 8 p.m.) is “mixed trivia”!

Queer Cheers is a monthly event by Skeivt studentforum, and is a chill social evening with other students and non-students. Come join us for a chat! Old and new faces are as always welcome.

Finally – some event rules to make the evening a positive experience for all of us!:
– Respect each other: That includes respecting other’s personal space, pronouns, sexual/romantic orientation, gender identity and -expression, ethnicity, race, disabilities etc. If you don’t know someone’s pronouns, use gender neutral ones (e.g., they/them) unless you know otherwise.
– Anyone who attends our events and harass or otherwise disrespect others will be asked to leave.
– Ask before you take pictures of others and post them online. They might not be comfortable with that.
– The board members of Queer Student Forum (wearing buttons with our logo) are there for you if you have any concerns or experience something that makes you feel unsafe.

Hope to see you there!