Sex og funksjonshemninger

Marius Ytredal Upop
mandag
9.
mars
2015
klokken
19.00
Klubbscenen Gratis

Skal funksjonshemmede ha rett till sexhjelp?
– Jeg er glad og ekstatisk over at denne debatten nå har kommet opp, sier Lars Kristian Haugbro. Han har tidligere vært en av lederene i Lotus-projektet som hadde som formål å øke kunnskap om funksjonshemmedes seksualitet.

Vi får besøk av Haugbro og en reperesentant fra Blindeforbundets ungdom, som skal prate om utfordringene, problemene og ikke minst løsningene.