Psykedelisk aften med Anna Høifødt og Willy Pedersen

Mia Langås Flåta Foredrag
onsdag
10.
april
2019
klokken
19.00
Teaterscenen Gratis

Psykedelika er gjerne assosiert med 70-tallet, flower-power og hippier, og har i stort grad vært ute av den populærkulturelle bevisstheten siden. I de siste årene har det imidlertid oppstått en økt interesse for disse rusmidlene, som enkelte hevder kan være verdifulle verktøy for alt fra kreativ problemløsning til personlig vekst og spirituell innsikt. I 2018 lanserte i tillegg den anerkjente New York Times-journalisten Michael Pollan boken “How to Change Your Mind: What the New Science of Psychedelics Teaches us About Consciousness, Dying, Addiction, Depression and Transcendence”, og gjorde dermed et større publikum oppmerksomme på temaet.

Kulturutvalget ønsker denne kvelden å gå dypere inn i temaet, og inviterer derfor til en samtale med Anna Høifødt og professor Willy Pedersen. I løpet av kvelden ønsker vi å få svar på spørsmål som:
– Hvem er det som bruker psykedelika i Norge i dag?
– Hvordan skiller psykedelikabrukere seg fra andre som bruker ulike rusmidler?
– Hva er årsaken til at de gjør noe som strengt tatt er ulovlig?
– Kan å studere psykedelikabrukere gi oss en større forståelse for rusmiddelbruk generelt?

Vi vil åpne for spørsmål fra publikum.

Arrangementet avholdes på Teaterscenen, Chateau Neuf.

Om gjestene:

Anna Høifødt vant i 2018 “Våg og vite”-prisen for masteroppgaven “The Value of Experience: Psychedelics, phenomenology and contemporary perspectives on drug use”. I oppgaven har Høifødt intervjuet psykedelikabrukere i et forsøk på å forstå verdien de tillegger sine erfaringer med psykedelika, samt den sosiale rammen disse erfaringene er en del av.

Willy Pedersen er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Han er en av landets ledende forskere på ungdom og rus, og har blant annet skrevet bøkene Gatekapital og Cannabiskultur om miljøene som bruker og selger cannabis. Nå jobber han med et prosjekt der han skal undersøke bruk av psykedelika fra et sosiologisk perspektiv, og har også skrevet en anmeldelse av Michael Pollans bok for Morgenbladet.

Ordstyrer: Jørn Kløvfjell Mjelva