Pils og poesislam

I slampoesien forenes lyrikken med det kroppslige nærværet av poeten selv. Da undergrunnsjangeren vokste frem på åttitallet var tanken å skulle slå beina under den høytsvevende, stive deklameringen. Denne BokTorsdags-kvelden vies ene og alene til noen av landets beste slammere. Velkommen til BokTorsdags slam-kavalkade!