Døden i gatene (1970) – 35mm

torsdag 26. april 2018
kl. 19:0022:00
Pris: 60 / 40

Arnljot Bergs tolkning av en sekstiåtter-revolusjon i Norges gater.

Et lite samfunn rammes av en bølge med voldelige venstreradikale demonstrasjoner. En liten gruppe revolusjonære bruker kaoset og misnøyen til å gjennomføre et statskupp. Samfunnstopper blir internert, og sivilbefolkningen blir pasifisert med kjemikalier i drikkevannet. Ved å sette handlingen i et fiksjonelt samfunn som i stor grad bygger på vårt eget, tar regissøren seg friheter til å sette søkelyset på enkelte tendenser han tolker ut av sin samtid.

Filmen ble laget 2 snaue år etter Parisopptøyene i 1968, og under fremveksten av sekstiåtter-bevegelsen i norsk studentliv. Med dette ønsker Arnljot Berg å dele hans tolkning av samtidens turbulente politiske verdensbilde, og hvordan ungdomsopprør kan misbrukes med bakteppe av større internasjonale interesser. For nå som da, med blant annet den arabiske våren og store sosiale opptøyer i Europa friskt i minnet, ser en at resultatet ikke alltid blir det demonstrantene ønsker seg.

ARNLJOT BERG
NORGE
1970
35MM
96 MIN
NORWEGIAN DIALOGUE
NO SUBTITLES

Pris: 40,- / 60,- + kontingent 25,- (kontingent betales ved førstegangsbesøk og er semesterbasert)
Billetter kan kjøpes i døra.