Norge i TISA – skal vi binde oss?

Hemmeligholdet rundt avtalen har også reist spørsmål om avtalens demokratiske legitimitet. Bør Norge fortsette med TISA-forhandlingene –og har vi råd til å la være?