Norge i TISA – skal vi binde oss?

Margrete Løbben Hanssen Onsdagsdebatten
onsdag
10.
februar
2016
klokken
18.00
Lillesalen Gratis

Norge deltar nå i forhandlinger om TISA: en multilateral avtale om handel og tjenester globalt. Regjeringen mener en slik avtale vil være gunstig for norsk økonomi, da den vil forenkle eksport av varer og tjenester på verdensmarkedet. Av andre hevdes det derimot at avtalen vil presse frem et irreversibelt regelverk for privatisering av offentlige tjenester.

I PANELET:

  • Lise Rødland, Attac Norge.
  • Jan Erik Grindheim – leder i Europabevegelsen.
  • Karin Andersen – stortingsrepresentant (Sosialistisk Venstreparti).
  • Eva Berner – formann i Oslo Fpu.

https://www.facebook.com/events/1668940023383463/