Mørkeromsmandag + Medlemsmøte

Runhild Heggem Mørkeromsmandag
mandag
4.
september
2017
klokken
19.00
Annetsteds Gratis

Mørkeromsmandag + Medlemsmøte

Velkommen til årets første mørkeromsmandag! Denne gongen blir det ein introduksjon for alle nye medlemmer i korleis å framkalle sin eigen film.

I tillegg er det denne gongen eit medlemsmøte. (Dette vil ta maks 15 min) Som medlem i Fotoklubben er du pliktig til å møte på medlemsmøtene vi har ein gong i måneden i tillegg til å gjere minst eit doku-oppdrag i semesteret. Kan du ikkje møte på eit medlemsmøte, må du gi oss i styret beskjed.

Oppmøte kl. 19 Foajeen på Chateau Neuf

—————————————–
You are welcome to this semesters first darkroom-monday! This time it will be a introduction-course for every new member on how to develope your own film.

In addition we have a members meeting this monday. (It will take 15 minuts max) As a member of the Photoclub you have to come to theese meetings once a month, and do at least one doku-assignement in a semester. Can’t you come to a membersmeeting you have to give us in the board a notice.

Join us in the Foaajee at Chateau Neuf 7 pm

Om fotoklubben