Meg – noen å hate?

Vilde Alette Monrad-Krohn Boktorsdag
torsdag
25.
februar
2016
klokken
18.00
Biblioteket Gratis

Flere av dagens unge debutanter skriver fram litterære personer som har et problematisk forhold til seg selv. Spiseforstyrrelser, selvskading og mentale lidelser er gjennomgangstema. Kan denne fiktive virkeligheten sees som en speiling av vårt eget samfunn – hva sier den egentlig om vårt Norge i dag? Kanskje vitner det om et samfunn i forfall, eller kanskje betyr det bare at debutanter må ty til eksplosive tema for å få gjennomslag i litteratur-Norge. Vi inviterer til samtale om selvhat i litteraturen.

Deltagere:

Per Are Løkke, Maria Kjos Fonn og Ingunn Økland