Medlemsmøte i Det Norske Studentersamfund

Trygve Bernhardt Haaland Møte
onsdag
23.
november
2016
klokken
18.00
Lillesalen Gratis
Velkommen til medlemsmøte i Det Norske Studentersamfund på Chateau Neuf!
 
Møtet vil finne sted på Chateau Neuf og det vil bli servert kaffe og kjeks. Sakspapirer vil være klare minst to uker i forveien av møtet, slik at du kan komme fullstendig forberedt. Medlemsmøtet er det høyeste organet i DNS og gir medlemmer muligheten til å påvirke organisasjonen direkte. Alle med stemmerett kan fremme saker til dagsorden. Det kan du gjøre ved å sende en e-post til leder@neuf.no som vil ta det med videre til sekretariatet.
 
Følgende har stemmerett på medlemsmøtet:
– Frivillige i og medlemmer av Studentersamfundet.
– Medlemmer av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.
 
I tillegg har vitenskapelig ansatte ved norske universitet og høgskoler, samt medlemmer av andre norske studentsamfunn, møte- og talerett.
 
Vi gleder oss til å se deg der!

Still til valg!

På medlemsmøtet skal det være valg av følgende:
  • Formand for våren 2017 (½ år)
  • To styremedlemmer for våren 2017 (½ år)
  • To styremedlemmer for 2017 (1 år)
  • Direktør for 2017 (1 år)
  • To medlemmer til Desisjonsutvalget for 2017 og 2018 (2 år)

Informasjon om vervene:

Styret og Formand
Styret til DNS er øverste organ mellom medlemsmøtene og behandler alle saker av viktighet for foreningen og dens økonomi. De arrangerer medlemsmøter og innstiller på handlingsplaner som medlemmene til slutt vedtar. Styrets sammensetning krever økonomisk forståelse, kompetanse om frivillighet sett i et større perspektiv og en vilje til å være med på å utvikle DNS videre. Formand leder foreningens styre og fungerer som ansiktet utad.
Grunnet en større vedtektsreform i høst er det nå slik at formand og to styremedlemmers valgperiode følger skoleåret, mens to styremedlemmer følger kalenderåret. Spørsmål rundt dette kan rettes til valgkomiteen.
 
Direktør
Direktøren står ansvarlig for driften av foreningen og skal sørge for at de retningslinjene og pålegg som gis av styret og medlemsmøtet følges. Direktøren utnevner selv sin egen ledelse som blir med på å utføre det arbeidet som trengs. Disse godkjennes av styret. Dette er perfekt for deg som ønsker å videreutvikle Chateau Neuf som studentenes kulturhus, og sette i praksis din kompetanse om kulturliv og frivillighet. Vervet som direktør er fra 1. januar 2017 til 31. desember 2017, altså 1 år.
 
Desisjonen
Desisjonsutvalget er foreningens kontrollorgan og sørger for at resten av organisasjonen følger DNS’ vedtekter. Vervet som medlem av desisjonen er fra 1. januar 2017 til 31. desember 2018, altså 2 år.
Vil du stille eller nominere noen? Send en e-post til valgkomiteen på valg@neuf.no!
 
Vel møtt!